Lærebok om nettvett


Alle barn har krav på å få bruke nettet på en trygg, ansvarlig og positiv måte. Disse historiene tar for seg Redd Barnas nettregler, og oppsummerer det barn og unge har behov for å vite for å beskytte seg og vennene sine på nett.

9788215024707

Denne boka inneholder åtte små historier, én for hver nettregel som Redd Barna har laget. Reglene og historiene er et godt utgangspunkt for å prate med barn om dette temaet. De skal få oss til å tenke over hvordan vi oppfører oss når vi bruker Internett og mobil; derfor er historiene åpne, slik at barn og unge, sammen med voksne, kan diskutere og reflektere seg fram til en løsning.

Historiene dekker digital mobbing, risikoen ved å dele bilder og opplysninger på åpne nettsteder, passordbeskyttelse, nettbekjentskaper – og hva gjør du hvis du blir utsatt for noe ubehagelig.

Boken passer for elever, lærere, foreldre, helsesøstre og alle som arbeider med barn i alderen 10-14 år.

Lærer og forfatter Janne Aasebø Johnsen har skrevet boka i samarbeid med Redd Barna.

“Mobbing og krenkelser via sosiale medier er et tiltagende problem, og det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få bukt med dette. Redd Barnas liste med nettvettsråd kan være et bra sted å begynne. Et viktig moment er at barn har tillit til at den voksne kan bidra når de opplever noe ubehagelig på nettet. Da er det ikke nok med informasjon og noen historier til skrekk og advarsel. Det dreier seg om relasjoner som bygges opp over tid.” (Forfatteren)

Rune H. Rasmussen, Barnevakten.no:


– Målgruppen for boken er barn fra 5. til 8. klasse, sier forfatter Janne Aasebø Johnsen til Barnevakten.

– Hver historie er basert på én av de åtte nettvettreglene til Redd Barna, der ulike utfordringer belyses. Historiene legger opp til refleksjon og ettertanke, slik at lærere kan ta det opp i klassen. Foreldre kan også lese boken sammen med barna hjemme. Les hele anmeldelsen her.

Boken kan bestilles her.

Kilde: universitetsforlaget.no

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.