Økonomisk svindel rettet mot bedrifter

24. april 2017

Norske virksomheter, spesielt små og mellomstore bedrifter, er yndede mål for cyberkriminelle som er ute etter penger. I denne veiledningen går vi gjennom noen av de vanligste svindelmetodene for tiden, og hva du kan gjøre for å beskytte deg og din virksomhet.

Les hele artikkelen

Mal for anmeldelse av CEO-svindel (Direktørsvindel)

19. september 2016

Under følger en rekke punkter som politiet ønsker belyst ved en anmeldelse av CEO-svindel. Mulighetene for å oppklare forholdet økes ved at punktene under belyses tilstrekkelig. Det er dog viktigere at en mangelfull anmeldelse blir levert, enn at ingen anmeldelse blir levert.

Anmeldelsen leveres i utgangspunkt til lokalt politidistrikt der hvor virksomheten hører hjemme.

Les hele artikkelen

Direktørsvindel (CEO-fraud)

24. juni 2016

Direktørsvindel, eller CEO-fraud, kan defineres som svindel utført ved hjelp av e-post eller SMS fra personer som utgir seg for å være i ledelsen i bedriften.

Les hele artikkelen

Relaterte artikler på slettmeg.no