Aktiver totrinnsbekreftelse på LinkedIn


Totrinnsbekreftelse (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging på LinkedIn. Med totrinnsbekreftelse logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (en kode på telefon). Dette hindrer andre uvedkommende å logge inn med din konto, selv om de har ditt passord. Sikkerheten din øker betraktelig med totrinnsbekreftelse og vi anbefaler at dette aktiveres snarest mulig.

I denne veiledningen viser vi hvordan du aktiverer totrinnsbekreftelse på LinkedIn.

Steg 1


Logg deg inn på kontoen og gå til denne nettsiden.

Steg 2

Under Totrinns-verifisering trykk på Aktiver.


Steg 3


Du får valg mellom autentiseringsapp og kode tilsendt på SMS. Vi anbefaler autentiseringsapp. De to mest brukte er Google Authenticator (Google PlayApp Store) og Authy (Google PlayApp Store). Trykk på Fortsett.

 

Steg 4


OBS! Du blir bedt om å installere Microsoft Authenticator. Dette er ikke nødvendig. Du kan fint bruke enten Google Authenticator, Authy eller en annen autentiseringsapp.

Skann QR-koden og skriv inn 6-sifret verifiseringskode som blir generert.

 

 


Totrinnsbekreftelse er nå aktivert.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.