Aktiver totrinnsbekreftelse på LinkedIn


Totrinnsbekreftelse (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging på LinkedIn. Med totrinnsbekreftelse logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (en kode på telefon). Dette hindrer andre uvedkommende å logge inn med din konto, selv om de har ditt passord. Sikkerheten din øker betraktelig med totrinnsbekreftelse og vi anbefaler at dette aktiveres snarest mulig.

I denne veiledningen viser vi hvordan du aktiverer totrinnsbekreftelse på LinkedIn.

Steg 1


Klikk her for å gå til kontoinnstillinger. Logg inn om nødvendig.

Steg 2


Velg Legg til et telefonnummer.

linkedin_2_faktor_2

Gå til Steg 6 dersom telefonnummer er lagt inn.

Steg 3


Fyll inn telefonnummer i feltet og velg Send kode.

linkedIn_2_faktor_3

Steg 4


Bekreft passordet til LinkedIn-kontoen i feltet som kommer opp og velg Ferdig.

linkedIn_2_faktor_4

Steg 5


Du vi motta en 6-sifret kode på SMS. Fyll inn koden i feltet og velg Verifiser.

linkedIn_2_faktor_5

Steg 6


Klikk her for å gå til innstillinger for totrinnsbekreftelse.

 

Steg 7


Klikk på Endre under Totrinns-verifisering.
linkedIn_2_faktor_6

 

Steg 8


Velg Aktiver dersom Totrinns-verifisering er deaktivert.

linkedIn_2_faktor_7

Steg 9


Bekreft passordet til LinkedIn-kontoen i feltet som kommer opp og velg Ferdig.

linkedIn_2_faktor_4

Steg 10


Du vil motta en 6-sifret kode på SMS. Fyll inn koden i feltet og velg Verify.

linkedIn_2_faktor_9


Totrinnsbekreftelse er nå aktivert.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.