BankID for sikker identifisering


BankID er personlig elektronisk legitimasjon, som kan brukes til sikker identifisering og signering på nettet.

BankID er et tilbud fra bankene i Norge, og blir blant annet brukt til pålogging i nettbankene.

Papirsignaturen blir overflødig

BankID kan brukes på mange måter. Blant annet kan du signere avtaler og kontrakter på nett ved hjelp av BankID. Da slepper du å fysisk skrive under på papirdokument og sende de i posten.

Logg inn med same brukernavn

Ettersom flere tjenester blir tilgjengelige på nettet, kan det bli mange passord og brukernavn å huske for de ulike tjenestene. BankID kan etter hvert erstatte mange av disse, ved at du kan bruke BankID-en din til pålogging på mange nettsteder. En BankID som er utstedt av en bank kan brukes til pålogging og signering også i alle andre banker.

BankID er basert på en samordna infrastruktur som er utvikla av banknæringa gjennom BankID-samarbeidet, i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

Flere tjenester blir utvikla

Bankene har sammen med teleoperatørene laget en løsning for BankID i SIM-kortet til mobiltelefon.

BankID på mobil gjør det mulig å enkelt kunne logge inn på tjenester som nettbank eller mobilbank uten bruk av kodekalkulator eller sikkerhetskort.

BankID vil etter hvert komme i ulike former og vil være tilpasset ulike brukergrupper.

Andre nyttige linker:

Les mer om BankID her