Begrens synligheten på Facebook-innlegg


Slik begrenser du synligheten innlegg i Facebook, avhengig om det er et nytt innlegg, fremtidige eller gamle.

Innstillingen settes der hvor du vanligvis publiserer et innlegg på Facebook som vist i bildet nedenfor.
Velg Mer, deretter Se alle og deretter Egendefinert for å spesifisere hvem du ønsker skal se, eller ikke skal se innlegget.
fb_personvern_enkelt_1

fb_personvern_enkelt_2
Ved å opprette en venneliste på Facebook kan du lettere skille ut hvem som skal se innlegget. For eksempel kan du ha en egen venneliste med personer i skole eller jobbsammenheng, slik at det blir enklere å skille ut privatliv og arbeidsliv.
For mer informasjon, se Slik deler du opp vennelisten på Facebook.

Viktig å merke seg:

  • Dette verktøyet brukes kun dersom du ønsker å endre synligheten på innlegg som allerede er offentlig publisert. Den vil ikke endre synligheten for andre innlegg som ikke er offentlig.
  • Hvis du senere vil endre denne handlingen, må du endre synlighet for hvert enkelt innlegg. Begrensning av synlighet for eldre innlegg kan ikke reverseres med ett klikk.
  • Hvis du har tagget noen i innlegget, vil innleggets synlighet fortsatt inkludere vedkommende du tagget, og personer vedkommende inkluderer i innlegg som han/hun er tagget i.
  • Dette verktøyet kontrollerer bare synlighet for innlegg du har delt. Hvis du er tagget i andres innlegg, må synligheten kontrolleres i deres innlegg.

Slik gjør du:

Steg 1


Klikk her for å gå til innstillinger for personvern.

Steg 2


Gå til Begrens tidligere innlegg.

fb_tidligere_innlegg_2

Steg 3


Les varselen og velg Begrens eldre innlegg.

fb_tidligere_innlegg_3

Steg 4


Du vil få opp en varsel som minner deg på at endringen ikke kan reverseres. Velg Bekreft hvis du ønsker å fullføre.

fb_tidligere_innlegg_4

Steg 1


Klikk her for å gå til innstillinger for personvern.

Steg 2


Under Hvem kan se de fremtidige innlegge dine? – velg Rediger.
fb_personvern_sjekk_2

Steg 3


Trykk på Offentlig og velg deretter Venner i undermenyen som dukker opp.
fb_personvern_fremtidig_3

Dine fremtidige innlegg vil nå være synlig kun for dine venner, men endringen påvirker ikke innlegg du allerede har lagt ut. Hvis du samtidig ønsker å begrense synligheten for innlegg som allerede er er lagt ut offentlig, se Begrens synligheten på gamle Facebook-innlegg.

Hvis du ønsker at fremtidige innlegg skal kun vises eller gjøres usynlig for enkelte personer, velg Mer, Se alle og Egendefinert. Her kan du velge ut personer enkeltvis eller oppgi en liste med personer. For mer informasjon om hvordan lister kan opprettes, se Slik deler du opp vennelisten på Facebook.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.