Bildebruk i skole og barnehage


Publiserer du bilder av skoleklasser eller barnehagegrupper på nettet?

Bilder av barn

Det kan være nyttig for en barnehage eller skole å publisere bilder av barn og unge i ulike situasjoner for å kunne dokumentere og vise forholdene på arbeidsplassen. Det er viktig at skolen eller barnehagen «arrangerer» bildene slik at de ser ut som et situasjonsbilde, der det vil være vanskelig å identifisere barn eller elever.

Barn har også integritet

Barn har også personlig integritet som skal tas hensyn til.

  • Ønsker barna å se bilder av seg selv på Internett om 10 år?
  • Ønsker barna at bildene skal være mulig å finne på Internett når de blir voksne?
  • Ville vi lagt ut de samme bildene om de var voksne?

Dette er viktige spørsmål som må vurderes før et barnebilde publiseres på nett – selv om det er bilder av egne barn.

Samtykkeerklæring

Skoler og barnehager skal innhente samtykke fra foreldrene før det publiseres bilder av deres barn på nett, gjennom en såkalt «samtykkeerklæring».

Selv om samtykke er innhentet, betyr det ikke at skolen eller barnehagen kan publisere alle bildene de tok av barna. Man må være kjent med krav som stiller seg i forhold til barnas personvern og integritet. En samtykkeerklæring kan når som helst trekkes tilbake.

Gode råd før du publiserer et bilde:

  1. Innhent alltid samtykke om publisering fra forelder av barnet som er avbildet, før det legges ut på nett.
  2. Vær kritisk til hva bildene kan fortelle om den enkelte.
  3. Barn har krav på personlig integritet – ikke krenk den!
  4. Lag gode samtykkeerklæringer som forklarer godt hva den innebærer.
  5. Sørg for at det er mulig å fjerne bildet ved behov, dersom samtykket blir trukket i ettertid.
  6. Vi anbefaler å sikre kontoene med totrinnsbekreftelse, for å minimere sjansen til å bli utsatt for hacking.
  7. Sørge for at du har tilgang til e-postadresse og telefonnummer knyttet til kontoen du legger ut bildene fra. Husk også å endre disse dersom du mister tilgang, lager nye eller får et nytt telefonnummer.

Se også: Bilder av barn på nett og Tips til samtykkeerklæring for publisering av bilder på nett (Datatilsynet).

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.