Bilder av barn på nett


Det er ikke lov å legge ut bilder av voksene uten samtykke. Hva så med bilder av barn? Kan foreldre publisere det de vil?

barnebilder-218x172

 

Svaret er nei! Etterhvert som barnet blir i stand til å danne seg egne synspunkt, skal foreldre høre på hva barnet har å si før de tar den avgjørelsen. Det skal legges vekt på det barnet mener alt etter hvor gammel og modent barnet er.

  • Når barnet er fylt 7 år, har barnet rett til å si sin mening om saken.
  • Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Alder er ikke avgjørende

Man skal ikke se på disse aldersgrensene som absolutte. Etter barnekonvensjonen er det ikke alder som er avgjørende for barnets innvirkning, men om barnet “er i stand til å gjøre opp sin egen mening”.

Hvem kan gi samtykke for barnet?

Dersom foreldreansvaret er felles, er det tilstrekkelig at én av foreldrene gir samtykke til bildepublisering av barnet. Dersom foreldreansvaret er ekslusivt, er det han/hun som har foreldreansvaret som kan gi samtykke til at bildet av barnet blir lagt ut på Internett.

Dersom bilder tas og deles i regi av skole, fritidsaktiviteter og lignende, må det fylles ut en samtykkeerklæring før bildene tas. Merk at barn som har fylt 13 år også må samtykke og signere på erklæringen.

Barnets beste!

Uavhengig av hvem som har juridisk rett til å ta den endelige avgjørelsen på barnets vegne, er han/hun forpliktet av FNs barnekonvensjon til å ta grunnleggende hensyn til barnets beste når avgjørelsen skal tas. Dersom foreldre er uenige om et bilde skal publiseres eller ikke, bør barnets gode veie opp dersom det er tvil. Husk at alle har rett på personvern, og barn er ingen unntak!

Nettstedet Dubestemmer.no har en egen temaside om bilder av barn på nett.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.