Bli trygg på barnas nettbruk


Internett er blitt mange barns nye lekeplass. Har dere klare regler for bruk, får dere også et sunt forhold til nettet.

Selv om barna ofte kan mer om bruk av Internett enn deg, er det fortsatt du som vet mest om normer og regler, rett og galt. Derfor er det viktig at foreldre er tilstede i barnas digitale hverdag, og viser interesse.

Stiller du ikke spørsmål, vil du sjelden få svar. La barna få plass til å fortelle om sine nettopplevelser akkurat som de forteller om skoledagen. Ikke la det bli et avhør, men en vanlig samtale.

Sett klare grenser

Å legge ned forbud mot det ene og det andre vil ofte kunne gjøre vondt verre. Kanskje barna ikke vil tro på det du sier, og gjør «opprør» ved å gjøre nettopp det du sier de ikke må for å prøve grensene dine.

Vær heller realistisk og snakk med barna om hva som er akseptabel data- og nettbruk. Gi dem også begrunnelser for hvorfor det ikke er en så god idé å spille de verste blodige spillene og besøke bestemte nettsider.

Det er store forskjeller på barnas nettadferd. Et viktig fellestrekk er imidlertid at det gir resultater at foreldrene engasjerer seg.

Les mer:
Snakk om bruken av Internett

Vær kritisk til Internett

Som med alt annet bør man bruke Internett med et kritisk blikk. Ikke alt som finnes på nettet er sant og sunt.

Derfor er det lurt å øve barna i å være kritiske til det de finner. Det finnes nettsteder som fremstår som seriøse med objektiv informasjon, mens de i virkeligheten har et skjult budskap eller har sterke kommersielle interesser.

Barn og unge bør lære hvorfor de ikke bør gi fra seg personlige opplysninger ukritisk. Forklar også hvorfor de bør være forsiktig med å legge ut bilder av seg selv på Internett.

En annen utfordring er barn og unge som er i kontakt med ukjente på Internett. Kanskje kommer nettvennskapet til et punkt hvor de ønsker å møte personlig. Barn og unge bør ikke møte nye nettvenner alene, og møter bør skje på et offentlig sted.
Er du en tilgjengelig, trygg og interessert forelder i barnas digitale hverdag, vil barnas bruk av Internett stort sett ikke være et problem, men en berikelse.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.