Botnet


I denne veiledningen vil vi gå gjennom hva et botnett er, og hvordan du kan oppdage om din datamaskin er del av et botnett.

Om botnett

Fjernstyrte PC-en

En zombie eller bot (av robot) er en datamaskin som kan kontrolleres utenfra. Denne kan inngå i et botnett, som er en samling av slike maskiner. Som regel aner ikke eierne at de har blitt angrepet, og merker kanskje bare at maskinen er litt treg innimellom.

Alle kan bli en bot

Alle enheter på Internett kan bli infisert med skadelig programvare, som trojanere, virus, ormer og lignende. Noen slike kan gjøre enheten til en bot. Dette gjelder særlig datamaskiner som ikke har oppdatert system og programmer/apper, eller mangler antivirus. Men også maskiner som er oppdatert og godt sikret kan bli infisert dersom brukeren ikke er forsiktig. Sørg for at nedlastede filer er ekte vare, og vær forsiktig med vedlegg i e-poster fra ukjente avsendere. Internettilkoblede enheter som er produsert uten tilstrekkelig sikring er også særlig utsatt. Sørg for å endre standard brukernavn og passord.

Kriminelle formål

Botnettene tar nytte av maskinkraften og bredbåndstilknytningen, og kan brukes til massive angrep og utsendelser av store mengder spam og virus. Nettverkene eller bot-programvare blir derfor leid ut eller solgt til spammere og utpressere.

Står og venter på instruks

Når en maskin eller gjenstand er infisert vil den åpne en kanal (port) ut mot omverdenen. Her mottas instruksjoner – for eksempel om å delta i et tjenestenektangrep. Siden de fleste nå har bredbåndstilknytning vil boten ofte stå parat døgnet rundt, og kan dermed lettere misbrukes.

Slik avdekker du misbruk

Er datamaskinen treg?

Når PC-en misbrukes kan det påvirke både ytelse og nettforbindelse. Treg respons kan imidlertid ha andre årsaker, og er også vanskelig å avdekke dersom misbruket skjer på nattetid.

Skann og overvåk datamaskinen

De fleste antivirusprogrammer skanner og overvåker datamaskinen automatisk for deg. Sørg derfor for å ha antivirus aktivert og oppdatert. I Windows 10 følger det med antivirus fra Microsoft som for alle normale formål er godt nok.

Sikring av internettilkoblede gjenstander

Les mer om hvordan du kan beskytte internettilkoblede gjenstander i veiledningen om tingenes internett.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.