Botnet


I denne veiledningen vil vi gå gjennom hva et botnett er, og hvordan du kan oppdage om din datamaskin er del av et botnett.

Om botnett

Fjernstyrer PC-en

En zombie eller bot (av robot) er en datamaskin som kan kontrolleres utenfra. Denne kan inngå i et botnett, som er en samling av slike maskiner. Som regel aner ikke eierne at de har blitt angrepet, og merker kanskje bare at maskinen er litt treg innimellom.

Alle kan bli en bot

Alle maskiner på Internett kan bli infisert med ondsinnet kode, som trojanere, virus, ormer og lignende. Noen slike kan gjøre PC-en til en robot. Dette gjelder særlig datamaskiner som ikke har oppdaterte programmer, eller mangler antivirus.

Kriminelle formål

Botnettene tar nytte av PC-kraften og bredbåndstilknytningen, og kan brukes til massive angrep og utsendelser av store mengder spam og virus. Nettverkene eller bot-programvare blir derfor leid ut eller solgt til spammere og utpressere.

Står og venter på instruks

Når PC-en er infisert vil den åpne en kanal (port) ut mot omverdenen. Her mottas instruksjoner – for eksempel om å delta i et tjenestenektangrep. Siden de fleste nå har bredbåndstilknytning vil PC-en ofte stå parat døgnet rundt, og kan dermed lettere misbrukes.

Slik avdekker du misbruk

Er datamaskinen treg?

Når PC-en misbrukes kan det påvirke både ytelse og nettforbindelse. Treg respons kan imidlertid ha andre årsaker, og er også vanskelig å avdekke dersom misbruket skjer på nattetid.

Skann og overvåk datamaskinen

De fleste antivirusprogrammer skanner og overvåker datamaskinen automatisk for deg.

Les mer

Slik sikrer du PC-en din
DoS og DDoS (Veiledning)
Sosial manipulering (Veiledning)
Phishing (Veiledning)

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.