Datingsvindel


Bruker du nettet til å finne deg en venn eller en kjærest? Datingsvindel er en type svindel som har bredt seg ut og skapt vanskeligheter for mange norske kvinner og menn. Kort fortalt starter denne typen svindel med en henvendelse eller venneforespørsel fra en person forkledd gjerne som tidligere amerikansk soldat, en suksessfull forretningsperson eller en flott dame.

I dag har 96 prosent av den norske befolkning tilgang på internett og dette gjør nettet til et yndet sted for mange typer kriminalitet. Datingsvindel er en type svindel som har bredt seg ut og skapt vanskeligheter for mange norske kvinner og menn. Kort fortalt starter denne typen svindel med en henvendelse eller venneforespørsel fra en person forkledd gjerne som tidligere amerikansk soldat, en suksessfull forretningsperson eller en flott dame.

Samtalene starter på en slik måte at det bygges stor tillitt mellom personene gjennom følelsesmessig involvering, og kanskje også romantikk. Gjerne etter flere måneder med tillitsbygging oppstår det uforutsette hendelser som gjør at personen i andre enden ber om penger for å løse et problem. Dette er ofte starten på en lang rekke problemer hvor det er behov for at det overføres penger for at problemene skal stoppe opp og løse seg. Dersom vedkommende får hjelp av deg vil han eller hun angivelig komme seg ut av knipene. Vedkommende vil da love å møte deg fysisk så raskt som mulig, eller gi deg den belønningen du fortjener for hjelpen.

Gjennom samtaler med personer som har vært utsatt for datingsvindel har det kommet frem en rekke kjennetegn man kan være oppmerksom på for å selv unngå å bli et offer for denne typen svindel.

 • Om du blir tatt kontakt med på en datingside eller gjennom et annet nettsamfunn søker ofte personen å trekke samtalen over på e-post eller en privat chattetjeneste.
 • Personen du har kontakt med søker å bygge tillitt raskt. Dette skjer ofte gjennom å uttrykke sterke komplimenter og som etter hvert kan inneha former for kjærlighetsuttrykk.
 • Bilder du får tilsendt av tilsynelatende den du snakker med er ofte bilder av en person i en militæruniform eller bilder som fremstår glamorøse og som gir inntrykk av luksus og velstand.
 • Personene som tar kontakt utgir seg ofte å være fra USA, og gjerne på reise privat eller gjennom jobb et helt annet sted i verden.
 • Etter en tid med tillitsbygging planlegges det ofte et besøk hvor personen som har tatt kontakt ønsker å komme på besøk. I den sammenheng skjer det ofte uforutsette ting, eller en tragisk hendelse.
 • Nå kan det komme behov for penger for å dekke reise, visum, akutt sykdom og eller sykehusutgifter for seg selv eller et familiemedlem.
 • Det kan også være at personen ønsker hjelp til å løse ut egne eiendeler som skal fraktes i forkant av at han eller hun selv skal ta turen, men som har stoppet opp i f.eks et land.

Det er ut fra de tilfellene vi kjenne til tidligere militære, godt skolerte som leger/forskere, suksessrike businesspersoner og personer som spesielt legger vekt på at de enslige og dermed søker nye bekjentskaper som er av de karakeristikkene man må ha et ekstra årvåkent øye til.

Råd for å unngå å bli svindlet:

Vær skeptisk dersom:

 • Noen du chatter med ber om penger.
 • Er veldig opptatt av å trekke samtalen over på et annet medium.
 • Søker privat informasjon om deg og er veldig opptatt at å bygge tillitt hos deg.
 • Han eller hun sender deg store mengder e-post og er pågående.
 • Dersom profilens profilbilde ser profesjonelt ut eller er arrangert med tillitsskapende detaljer som uniformer eller spesielt velkledde personer.

Dersom du oppdager at du er utsatt for datingsvindel er det viktigste du gjør å slutte å gjøre utbetalinger til personen som ber om penger. Saken bør anmeldes politiet og du bør kontakte din bank dersom du har gitt fra deg informasjon som kan gjøre at svindleren kan ha tilgang til og kan tappe deg for ytterligere verdier.

 

Økokrim har utarbeidet noen generelle råd for å unngå å bli svindlet:

 • Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon til personer og firmaer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
 • Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg per telefon eller e-post.
 • Sjekk hvorvidt informasjonen som gis er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Har du ikke bestilt varen, skal du ikke betale.
 • Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.
 • Vær kritisk til løfter om stor gevinst: det som er for godt til å være sant er gjerne det.
 • Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.
 • Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten.
 • Ta kontakt med ØKOKRIMpolitiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk.

 

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.