Elektronisk ID


Elektronisk ID er en generell betegnelse for noe som kan identifisere en bestemt person og som kan sendes elektronisk.

En elektronisk ID har samme funksjon som et vanlig papirbasert identifikasjonskort, som f.eks. en fødselsattest, pass, bankkort eller førerkort.

Elektronisk ID brukes for å legitimere deg og andre som brukere på Internett, eller andre digitale systemer. Dette gjør at når du logger deg på for eksempel banken, så vet banken at dette må være deg, og ikke naboen din eller noen andre.

En Elektronisk ID er et sett med elektroniske sertifikater og kryptografiske nøkler som gir en kobling mellom innehavers identitet og de kryptografiske nøklene. Dette kan benyttes til signering av digitale meldinger, til autentisering for tilgang til informasjon eller til kryptering av informasjon.

For offentlige tjenester i Norge er det fem alternative å velge mellom, BankID, BankID på mobil, MinID, Buypass og Commfides.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.