Elektronisk ID


Elektronisk ID er en generell betegnelse for noe som kan identifisere en bestemt person og som kan sendes elektronisk.

En elektronisk ID har samme funksjon som et vanlig papirbasert identifikasjonskort, som f.eks. en fødselsattest, et pass, bankkort eller et sertifikat.

Posten og enkelte banker tilbyr elektroniske ID-løsninger.

Elektroniske sertifikater er et dokument som kan brukes som elektronisk ID. Disse sertifikatene er knyttet til digitale signaturer og gir en kobling mellom undertegners identitet og undertegners  nøkkelpar som brukes til å signere meldingen.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.