Elektronisk signatur


Elektronisk signatur er en betegnelse for teknikker som kan benyttes til å «signere» elektronisk informasjon via Internett, på samme måte som en håndskrevet signatur brukes på papirdokumenter.

En elektronisk signatur kan for eksempel være helt unike kjennetegn – som avlesning av iris på øyet eller fingeravtrykk. Man kan også bruke en elektronisk penn eller elektroniske nøkler og sertifikater for å signere.

Digital forsegling

Digitale signaturer er den vanligste elektroniske signaturen. Denne er faktisk mer lik en forsegling enn en håndskrevet signatur, fordi innholdet ikke endres etter at det er signert.

En digital signatur er en sikker måte å bevise at det faktisk var undertegner som sendte informasjonen.

Elektroniske nøkler

Når du får en egen digital signatur, får du et elektronisk nøkkelpar. Dette består av en hemmelig nøkkel som bare du selv skal ha tilgang til og en tilhørende offentlig nøkkel som så mange du vil kan få tilgang til.

Den offentlige nøkkelen kan behandles som et telefonnummer, mens den private altså er strengt hemmelig. I tillegg får du et elektronisk sertifikat som knytter din identitet til nøkkelparet.

Den hemmelige nøkkelen brukes til å signere den elektroniske informasjonen. Den offentlige nøkkelen må mottaker bruke for å kunne sjekke at signaturen er gyldig.

Enklere å identifisere

Digitale signaturer bør brukes når du vil være sikker på hvem du kommuniserer med. Dette er nå mer og mer utbredt i kommunikasjon med helsesektoren og nettbank.

Digital signatur kan også brukes til kryptering, typisk når man skal distribuere nøkler hvor nøkkelparet består av to like, symmetriske nøkler.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.