Falske trusler og utpressingskrav


Fra 2018 og utover har e-poster med usanne påstander om at du er hacket, og har blitt filmet mens du har sett på pornografi, blitt veldig vanlig. Men hvordan kan man vite om slike trusler er ekte eller falske? Og hvordan skal det håndteres?

Hva bør du gjøre

Dersom du har fått en e-post du har identifisert som falsk utpressing, kan du trygt ignorere den. Du må gjerne slette den, men det er ingen risiko forbundet ved å la den bli liggende i innboksen. Dersom du ønsker å slette den kan det være lurt å ta skjermbilde, i tilfelle du trenger å vise den til noen senere, for eksempel for å få råd, eller for å advare og informere andre.

Dersom du har fått en e-post som har et av dine passord i seg, betyr det at dette passordet er offentlig kjent som brukt av deg. Det er ikke lenger trygt å bruke, og må endres overalt hvor det er i bruk, dersom det fortsatt er i bruk.

haveibeenpwned.com kan du også sjekke om noen av de andre passordene dine kan være på avveie.

Kjennetegn på at truslene er falske

Kjent oppbygging

Alle eksemplene som har blitt observert til nå, har fulgt den samme, generelle oppbyggingen. Se “Eksempler på e-poster med falske utpressingskrav” nederst i denne veiledningen for eksempler. Dersom e-posten du har fått har nøyaktig denne oppbyggingen, eller kanskje til og med er helt likt et av eksemplene, så er nok truslene falske.

Masseutsendt

Fordi man som mottaker av en slik e-post ikke kan se om den er sendt til andre eller ikke, virker det kanskje vanskelig å se om e-posten er masseutsendt eller ikke. Men det er faktisk noen ting man kan se etter. Som oftest er disse e-postene ekstremt generelle, og inneholder ingen konkrete detaljer om mottakeren, slik man jo skulle tro det ville være dersom avsenderen faktisk har overvåket og spionert på deg.

Spør deg selv. Kunne denne e-posten ha blitt sendt til andre uten store endringer i teksten? Eventuelt uten endringer i det hele tatt?

Som du kan se under “Forskjellige varianter” finnes det noen tilfeller hvor enkelte minimale personopplysninger følger med. Disse utgjør i så fall en veldig liten del av e-posten, og vil alltid være hentet fra nettsider som har hatt lekkasjer, heller enn å stamme fra hacking av din datamaskin. Les mer om dette under varianter “Med passord“.

Ber om betaling i BitCoin

Selv om det kan tenkes at e-poster som ikke faller inn under kategorien falske utpressingskrav også ber om betaling av BitCoin, så er dette et fellestrekk som har blitt sett i alle tilfeller så langt. Det kan tenkes at andre kryptovalutaer også vil bli brukt i fremtiden.

Påstander du vet med sikkerhet at ikke stemmer

Dersom teksten inkluderer en eller flere påstander du vet med sikkerhet at ikke stemmer, er det et sikkert tegn på at truslene er falske. For eksempel, dersom det står spesifikt at datamaskinen din er blitt hacket, og at du har blitt filmet gjennom webkameraet på denne, men du eier ingen datamaskin med webkamera.

Dårlig oversatt norsk

Falske utpressingskrav har blitt observert i Norge på både engelsk og norsk. I alle tilfellene hvor det har vært brukt norsk språk, har det vært grammatiske feil og tydelige tegn på at teksten har blitt automatisk oversatt fra et annet språk. Dette er et godt kjennetegn på svindel.

Det er verdt å merke seg at språket kan forbedre seg i fremtidige versjoner. E-postene kan også komme på andre språk enn norsk og engelsk, nordmenn har for eksempel fått tilsendt versjoner som er på svensk.

Forskjellige varianter

Den vanlige typen

I den vanlige typen hevder avsenderen å ha hacket maskinen din, og tatt opptak av deg med webkameraet mens du ser på porno. Det trues med å distribuere dette opptaket til dine venner og kolleger med mindre du betaler en løsepengesum i BitCoin innen en gitt tidsfrist, gjerne 48 eller 72 timer.

I denne varianten er e-posten helt blottet for noen konkrete detaljer om deg eller ditt tilfelle.

Med passord

En mye omtalt variant av disse e-postene, er en hvor det er inkludert et passord som du bruker, eller har brukt før. Avsenderen hevder da gjerne at dette er “bevis” på at du har blitt hacket. På grunn av dette er det mange som tror at e-posten ikke er masseutsendt, og at det som står i den er sant, men dette er ikke tilfelle.

Også disse e-postene er bare løgn og svindel.

I slike tilfeller stammer passordet, og for så vidt også e-postadressen din, fra en lekkasje hos et nettsted eller en tjeneste. Det betyr altså ikke at du har blitt hacket, det er imidlertid en nettside eller tjeneste som du har brukt som har blitt hacket, og dette har godt mulig skjedd for veldig lenge siden. Det vil i så fall også si at det ikke bare er deg, men alle brukerne av dette nettstedet på den tiden som har fått brukernavn, e-postadresse, passord, og eventuelt andre detaljer på avveier.

På haveibeenpwned.com kan du sjekke om du finnes i noen slike lekkasjer.

Kriminelle skaffer seg så tilgang til lister over brukere fra disse lekkasjene. Da er det en enkel sak for dem å automatisere hele prosessen: Alle elementene i listen gjennomgås, og for hver og en av dem, sende en e-post til den oppgitte e-postadressen, hvor passordet settes inn på et spesifikt punkt i e-posten. Ellers er e-posten lik for alle.

Med telefonnummer

En variant har blitt observert som ligner på varianten med passord, bare at det er et telefonnummer som er lagt ved istedenfor. Telefonnummeret er da sannsynligvis funnet på samme måte som passordet, da enkelte nettsider og tjenester også lagrer telefonnummeret til brukerne sine.

Tilsynelatende sendt fra ens egen e-postadresse

En variant ligner på den vanlige typen, men ser ut til å være sendt fra ens egen e-postadresse. I e-posten hevdes det også at dette er “bevis” på at du er hacket.

Det er ikke tilfelle, å forfalske avsenderadressen i en e-post er trivielt for de med litt teknisk kunnskap, og er derfor ikke en indikasjon på hacking.

Les mer om forfalsket avsenderadresse i e-post i veiledningen om falske e-poster.

Med falske vedlegg eller referanser til fiktive filer

Enkelte e-poster har blitt observert med vedlegg, eller elementer som skal minne om vedlegg, eller referanser til filer. Disse filene blir i e-posten omtalt som “bevis” på truslene, det er gjerne snakk om bildefiler eller videofiler som angivelig inneholder det nevnte sensitive innholdet.

Dette kommer i flere varianter. I en variant vi har hørt om er det lagt ved en bildefil uten innhold, som dermed ikke lar seg åpne. En slik bildefil er ikke bevis på noe som helst. I andre tilfeller er det skrevet fiktive filnavn inn i e-postens tekst. Dette er, som resten av e-posten, bare vilkårlig tekst, og dermed ikke bevis på noe.

Med purring

Denne varianten kommer i to ledd. Det første er en e-post av en av de andre nevnte variantene, men den blir fulgt opp av en e-post til, som er utformet som en “purring” på den første. I de observerte tilfellene er ikke purringen sendt fra samme e-postadresse, men er “signert” med samme navn/alias.

Vi har ikke sett noe som tyder på at purringen er reell. Den later til å være sendt ut automatisk til alle som mottar den første e-posten, uten noen form for manuell oppfølging.

Bombetrussel

Dette er en svært sjelden variant. I de eksisterende tilfellene har truslene hovedsakelig blitt sendt til virksomheter, der det hevdes at avsenderen har plassert en bombe i bygget, og at denne vil detoneres etter en gitt tid dersom det ikke betales løsepenger i form av BitCoin.

Med unntak av at det trues med noe helt annet, er e-postene som har blitt sett med denne varianten bygd opp på samme måte som de vanlige variantene, og undersøkelser gjort av sikkerhetseksperter indikerer at de også er sendt av samme bakmenn. E-posten inneholder ingen konkret informasjon om mottakeren.

Les mer i artikkel om denne varianten på NorSIS.no.

Kidnapping

Denne varianten er også sjelden, den har blitt observert i Norge. I denne varianten hevdes det at avsenderen spesialiserer seg på kidnapping, og vil kidnappe mottakeren og kreve løsepenger fra familien, om ikke mottakeren betaler en løsepengesum i BitCoin innen en tidsfrist.

E-posten følger samme oppbygning som de vanlige variantene, og inneholder heller ingen konkret informasjon om mottakeren.

Les mer i artikkel om denne varianten på NorSIS.no.

Trussel om syreangrep

I likhet med kidnappingstruslene og bombetruslene, er disse sjeldne. Men de har vært observert sendt til norske mottakere.

I denne varianten hevder avsenderen å være en person som utøver vold som en tjeneste, og at noen har betalt for at han skal kaste syre i ansiktet på mottakeren. Avsenderen hevder at man kan betale ham for å «gjøre ingenting», og dermed unngå skade. Betaling vil han ha i BitCoin.

E-posten er relativt kortfattet i forhold til andre e-poster med falske trusler. Den inneholder ingen detaljer om mottakeren overhodet.

Se eksempel på et slikt svindelforsøk her.

Trussel om å avsløre angivelig utroskap

I likhet med kidnappingstruslene og bombetruslene, er disse sjeldne. Men de har vært observert sendt til norske mottakere.

Denne varianten ligner svært på den vanlige porno-relaterte trusselen. Men istedenfor at det hevdes at man har blitt filmet mens man har sett på porno, hevdes det at de har avslørt utroskap gjennom å overvåke datamaskinen. Løsepengene kreves for at denne oppdiktede utroskapen ikke skal avsløres for venner, kolleger og familie.

En observert variant inneholder en tekst som sier “This message has been analyzed and no issues were discovered”. Denne teksten etterligner tekst som automatisk puttes inn i e-poster av enkelte tredjeparts spamfiltre eller antivirus-løsninger. Teksten er imidlertid falsk, og plassert der av svindleren selv.

E-posten følger samme oppbygning som de vanlige variantene, og inneholder heller ingen konkret informasjon om mottakeren.

Se eksempel på et slikt svindelforsøk her.

Eksempler på e-poster med falske utpressingskrav

Hello!

I am a hacker who has access to your operating system.
I also have full access to your account.

I’ve been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,
transfer the amount of $500 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: “Buy Bitcoin”).

My bitcoin address (BTC Wallet) is: [BITCOIN-ADRESSE]

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.
I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!

Hallo!

Jeg er en hacker som har tilgang til operativsystemet ditt.
Jeg har også full tilgang til kontoen din.
Jeg har sett på deg i noen måneder nå.
Fakta er at du ble smittet med malware via et voksent nettsted som du besøkte.

Hvis du ikke er kjent med dette, vil jeg forklare.
Trojan Virus gir meg full tilgang og kontroll over en datamaskin eller annen enhet.
Dette betyr at jeg kan se alt på skjermen din, slå på kameraet og mikrofonen, men du vet ikke om det.

Jeg har også tilgang til alle dine kontakter og all korrespondanse.

Hvorfor oppdaget ikke antivirusprogrammet skadelig programvare?
Svar: Min malware bruker driveren, jeg oppdaterer signaturene hver fjerde time slik at antiviruset ditt er stille.

Jeg lagde en video som viste hvordan du tilfredsstiller deg i venstre halvdel av skjermen, og i høyre halvdel ser du videoen du så på.
Med ett museklikk kan jeg sende denne videoen til alle e-postmeldinger og kontakter på sosiale nettverk.
Jeg kan også legge inn tilgang til all e-postkorrespondanse og messenger du bruker.
Men ikke bekymre deg for mye. Det er en måte vi kan løse dette personvernproblemet på. Alt vi trenger er en Bitcoin-betaling på £6,860.00 GBP, som jeg tror er en rimelig pris med tanke på omstendighetene.

Bitcoin-adresse for å foreta betalingen er: [BITCOIN-ADRESSE]

MERKNAD: HUSK Å GODKJENT BITCOIN-ADRESSEN MED USA FØR du utfører betaling for å unngå å betale to ganger.

Hvis du ikke forstår bitcoin, kan du gå på YouTube og søke etter “hvordan kjøpe bitcoin” eller google for “lokale bitcoins”, er det ganske enkelt å gjøre det.

Etter å ha mottatt betalingen, vil jeg slette videoen, og du vil aldri høre fra oss igjen.
Jeg gir deg 48 timer å betale. Jeg har et varsel om å lese dette brevet, og tidtakeren vil fungere når du ser dette brevet.

Det er ikke fornuftig å sende en klage et sted fordi denne e-posten ikke kan spores som min bitcoin-adresse.
Jeg gjør ingen feil.
Hvis jeg finner ut at du har delt denne meldingen med noen andre, vil videoen bli distribuert umiddelbart.

Svar for å varsle meg om at du har betalt, eller har spørsmål om betaling, klikk deretter på svar. Ikke prøv å ta kontakt med meg fordi jeg bruker en e-postmelding som ble hacket og utsatt.

Jeg antar du lurer på hvorfor du mottar denne e-posten riktig?

Det ville være svært gunstig for ditt privatliv hvis du ikke ignorere det.

Jeg har plassert en skadelig programvare på et voksent nettsted (… P … 0 … r … n side) og når du besøkte og så på videoen din har blitt påvirket, plasserer du et spionprogram på maskinen din. Som har registrert deg både med webkamera og skjermopptak mens du hadde din “morsomme tid”, slik at jeg kan se nøyaktig hva du ser.

Dette har også påvirket smarttelefonen din via en expl0it. Så ikke tenk i et minutt du kan omgå dette ved å installere operativsystemet på nytt. Du har allerede blitt registrert.

Deretter samlet mine malwares alle dine sendere, e-post og sosiale nettverkskontakter.

Jeg antar at dette ikke er gode nyheter akkurat?
Men ikke bekymre deg for mye, det er en måte vi kan fikse dette personvernproblemet på. Alt jeg trenger er en Bitcoin betaling på £ 1000 som jeg tror er en rimelig pris vurderer omstendighetene.

Adressen for å foreta betalingen er: [BITCOIN-ADRESSE]

Hvis du ikke forstår bitcoin, gå på YouTube og søk etter “hvordan å kjøpe bitcoin” eller google for “lokale bitcoins”, det er ganske enkelt å gjøre det.

Du har bare 48 timer etter å ha lest denne e-posten for å sende betaling. (Vær advart. Jeg vet når du har åpnet og lest denne e-posten, jeg har plassert et bilde i bildet. Det gjør at jeg kan vite når du har åpnet messaged på nøyaktig hvilken dag og klokkeslett)

Hvis du bestemmer deg for å ignorere denne e-posten, har jeg ikke annet valg enn å videresende videoen til alle de samlede kontaktene du har på e-postkontoen din, samt legge inn på dine sosiale medier-kontoer, og send som en personlig melding til alle Facebook-kontaktene . og selvfølgelig gjør videoen offentlig tilgjengelig på internett, via YouTube og voksne nettsteder. vurderer ditt rykte, jeg tviler sterkt på at du vil bli utsatt for din familie / venner / kollegaer i løpet av denne nåværende tiden.

Du kan faktisk gå til politiet, men disse menneskene vil ikke sannsynlig gjøre noe, de viktigste tingene de kan gjøre er å låse lommeboken og du vil frata andre mennesker fra muligheten til å betale meg.

Så tenk to ganger før du gjør dumme ting. Hvis jeg mottar betaling vil alt materiale bli ødelagt, og du vil aldri høre fra meg igjen. Hvis jeg ikke får pengene mine i nesten hvilken som helst grunn, for eksempel manglende evne til å sende penger til en svartlistet lommebok, vil det bli ødelagt ditt rykte. Så gjør det raskt.

Husk her er min btc-kontooverføringsadresse – [BITCOIN-ADRESSE] Ikke prøv å ta kontakt med meg fordi du bruker et offer for e-post som ble hacket og utsatt.

Hvis du ikke tror og vil ha et bevis, må du bare svare på denne e-posten med “PROOF” og jeg vil sende videoen til 5 av kontaktene dine via e-post, og legge inn på Facebook-veggen din. Her vil du kunne fjerne den en gang, ikke for alltid.

Hej mitt offer.

Jag skriver till dej för att jag placerade ett virus på
Ƿorrsiten som du besökte.
Mitt vίrus kom åt alla dina personuppgifter och slog på din
kamera som spelade in din onani.

Jag måste medge att du är pervers…

Strax därefter kopierade mjukvaran dina kontaktlistor.
Jag kommer att radera den röjande vίdeon och information
om du betalar mej 20.000 SEK i Bitcoin.
20.000 SEK = 0.438140 BTC

Detta är adressen för betalning:

[BITCOIN-ADRESSE]

Om du inte skickar betalningen inom 48 timmar,
så kommer jag att skicka den här vίdeon till alla dina vänner
och kollegor. Jag vet var du bor.

Du har 48 timmar på dej att genomföra transaktionen
efter att du öppnat mitt meddelande.

Jag kommer att få veta när du läser meddelandet.
Du behöver inte tala om att skickat pengarna till mej.
Denna adress är kopplad till dej, mitt system kommer att radera
allting automatiskt när din överföring är bekräftad.

***********************************************
Skicka 20.000 SEK (0.438140 BTC)
till denna adress omedelbart:

[BITCOIN-ADRESSE]
(kopiera och klistra in det)
***********************************************

1 BTC = 46.770 SEK så skicka 0.438140 BTC
till angiven adress.

Om du inte vet hur Bitcoin skickas, så googla det.

Du kan kontakta polisen men det finns ingen där
som kan hjälpa dej.
Om du försöker lura mej, så kommer jag att se det direkt!

Jag bor inte i ditt land. Så dom kan inte spåra
min position. Inte ens om dom får 9 månader på sej.

Adjö. Glöm inte skammen och om du ignorerar
detta, kommer ditt liv att gå i kras.

Anonym Hacker

Hvorfor oppdaget ikke antivirusprogrammet skadelig programvare?
Svar: Min malware bruker driveren, jeg oppdaterer signaturene hver fjerde time slik at antiviruset ditt er stille.

Jeg lagde en video som viste hvordan du tilfredsstiller deg i venstre halvdel av skjermen, og i høyre halvdel ser du videoen du så på.
Med ett museklikk kan jeg sende denne videoen til alle e-postmeldinger og kontakter på sosiale nettverk.
Jeg kan også legge inn tilgang til all e-postkorrespondanse og messenger du bruker.
Vi starter med å fortelle partneren din om jukseaktivitetene dine.
Men ikke bekymre deg for mye. Det er en måte vi kan løse dette personvernproblemet på.
Alt vi trenger er en Bitcoin-betaling på £2,990.00 GBP, som jeg tror er en rimelig pris med tanke på omstendighetene.

Bitcoin-adresse for å utføre betalingen er: [BITCOIN-ADRESSE]

MERKNAD: HUSK Å GODKJENT BITCOIN-ADRESSEN MED USA FØR du utbetaler for å unngå å betale to ganger.

Hvis du ikke forstår bitcoin, kan du gå på YouTube og søke etter “hvordan kjøpe bitcoin” eller google for “lokale bitcoins”, er det ganske enkelt å gjøre det.

Etter å ha mottatt betalingen, vil jeg slette videoen, og du vil aldri høre fra oss igjen.
Jeg gir deg 48 timer å betale. Jeg har et varsel om å lese dette brevet, og tidtakeren vil fungere når du ser dette brevet.

Det er ikke fornuftig å sende en klage et sted fordi denne e-posten ikke kan spores som min bitcoin-adresse.
Jeg gjør ingen feil.
Hvis jeg finner ut at du har delt denne meldingen med noen andre, vil videoen bli distribuert umiddelbart.

Bare svar for å bekrefte Bitcoin-adressen for betaling, eller du har spørsmål om betaling, klikk deretter på svar. Ikke prøv å ta kontakt med meg fordi jeg bruker en e-postadresse til offeret som ble hacket og utsatt.

NB: I denne varianten inneholder e-posten et bilde, som igjen inneholder svindelteksten. Dette gjør svindlerne i et forsøk på å lure e-posten gjennom spamfiltre. Eksempel ser du under.


Dette er den siste advarselen.

Systemet ditt er kompromittert.
All data kopieres fra enheten din til serverne våre.
Du har også spilt inn en video fra kameraet ditt og sett på porno.

Viruset mitt infiserte enheten din via et voksent nettsted du nylig har besøkt.

Hvis du ikke vet hvordan det fungerer, forteller jeg detaljene.
Trojan-viruset gir meg full tilgang og kontroll over enheten du bruker.
Som et resultat kan jeg se hele skjermen, slå på kameraet og mikrofonen, og du vil ikke engang merke det.

Jeg tok en videoopptak av skjermen og kameraenheten din og installerte en video, hvorav den ene delen inneholder en video av deg som onanerer, og den andre delen inneholder en pornovideo som du åpnet for øyeblikket.

Jeg ser hele kontaktlisten din fra telefonen din og alle sosiale medier.
Jeg kan legge ut denne videoen på hele telefon-, e-post- og kontaktlisten din på et øyeblikk.
I tillegg kan jeg også sende alle informasjon om e-posten din samt kommunikasjonsverktøy.

Jeg kan ødelegge omdømmet ditt for alltid.

Hvis du vil unngå disse konsekvensene, så:
Overfør $ [PENGESUM] (amerikanske dollar) til min Bitcoin lommebok
(Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, skriv “Kjøp Bitcoin” i Googles søkefelt).

Min Bitcoin Wallet (BTC Wallet): [BITCOIN-ADRESSE]

Så snart betaling kommer, vil jeg ødelegge videoen umiddelbart og garantere at jeg aldri vil plage deg igjen.
Du har 50 timer (litt over 2 dager) til å fullføre betalingen.
Jeg får automatisk varsel når jeg leser denne e-posten. På samme måte slås timeren automatisk av etter at du har lest den aktuelle e-posten.

Ikke prøv å klage på noe, fordi vesken ikke følger, posten som brevet kom fra, og den ikke følger og oppretter automatisk, så det gir ingen mening å skrive til meg.
Hvis du prøver å dele denne e-posten med noen, vil systemet automatisk sende en forespørsel til serverne, som vil sende all informasjonen til sosiale nettverk.
Endring av sosiale nettverk, e-postadresse og enhetspassord vil ikke hjelpe deg fordi all informasjonen allerede er lastet opp til serverklyngen min.

Lykke til, og ikke gjør noe dumt. Tenk på omdømmet ditt.

Hei, kjære bruker av [E-POST-TJENESTE].

Vi har installert en RAT-programvare i enheten.
For øyeblikket er e-postkontoen din hacket (se på , nå har jeg tilgang til deg kontoer).
Jeg har lastet ned all konfidensiell informasjon fra systemet ditt, og jeg fikk litt mer bevis.
Det mest interessante øyeblikket jeg har oppdaget er videofilmer av deg på masturbating.

Jeg postet mitt virus på porno nettsted, og så installerte du det på operativsystemet.
Når du klikket på knappen Spill av på pornofilm, ble trojanen min nedlastet til enheten din.
Etter installasjon skyter fremkameraet opp video hver gang du onanerer, i tillegg er programvaren synkronisert med videoen du velger.

For øyeblikket har programvaren samlet alle dine kontaktinformasjon fra sosiale nettverk og e-postadresser.
Hvis du trenger å slette alle dine innsamlede data, send meg $500 i BTC (krypto valuta).
Dette er min Bitcoin-lommebok: [BITCOIN-ADRESSE]
Du har 48 timer etter å ha lest dette brevet.

Etter transaksjonen vil jeg slette alle dataene dine.
Ellers vil jeg sende video med pranks til alle dine kolleger og venner!

Og fortsett være forsiktig!
Vennligst besøk bare sikre sider!
Ha det!

Hallo!
Jeg er medlem av en internasjonal hackergruppe.

Som du sikkert kunne ha gjettet, ble kontoen din [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE] hacket, fordi Jeg sendte en melding til deg fra kontoen din.

Innen en periode fra 15. juli 2018 til 23. september 2018 ble du smittet av viruset vi har opprettet, gjennom et voksent nettsted du har besøkt.
Så langt har vi tilgang til meldingene dine, sosiale medier og messengers.
Videre har vi fulle dumper av disse dataene.

Vi er klar over dine små og store hemmeligheter … ja, du har dem. Vi så og registrerte dine rangel på porno nettsteder. Din smak er så rar, du vet ..

Men det viktigste er at vi noen ganger registrerte deg med webkameraet ditt, synkroniserer opptakene med det du så på!
Jeg tror du ikke er interessert i å vise denne videoen til vennene dine, slektninger og din intime …

Overfør $700 til vår Bitcoin lommebok: [BITCOIN-ADRESSE]
Jeg garanterer at etter det vil vi slette alle dine “data” 😀

En timer vil starte når du leser denne meldingen. Du har 48 timer til å betale det ovennevnte beløpet.

Dine data blir slettet når pengene overføres.
Hvis de ikke er det, blir alle dine meldinger og videoer som er registrert, sendt automatisk til alle kontaktene dine som er funnet på enhetene dine i øyeblikket infeksjon.

Du bør alltid tenke på sikkerheten din. Vi håper dette tilfellet vil lære deg å holde hemmeligheter.
Ta vare på deg selv.

Hello!

I have very bad news for you.
21/10/2018 – on this day I hacked your OS and got full access to your account [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]

So, you can change the password, yes… But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I’m talk you about sites for adults.

I want to say – you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea….
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I’m know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $741 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: [BITCOIN-ADRESSE]

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: “how to replenish btc wallet”.
It’s extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your “enjoys”.

I hope you understand your situation.
– Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
– Do not try to contact me (this is not feasible, I sent you an email from your account)
– Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Have a nice day!

Jeg hilser deg!

Jeg har dårlige nyheter for deg.
09/05/2019 – På denne dagen hacket jeg operativsystemet ditt og fikk full tilgang til kontoen din [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]. Det er enkelt å sjekke – jeg sendte deg en e-post fra kontoen din.

Endre passordet er ubrukelig, min malware oppdaterer det hver gang.

Hvordan det var:
I programvaren til ruteren som du var tilkoblet den dagen, var det et sikkerhetsproblem.
Først hacket jeg denne ruteren og satte min ondsinnede kode på den.
Da du kom inn på Internett, ble min trojan installert på operativsystemet på enheten din.

Etter det lagret og arkiverte jeg alle dataene fra disken din
(jeg har all adressebok, historie med visning av nettsteder, alle filer, telefonnumre og adresser til alle kontaktene dine).

For en måned siden ønsket jeg å låse enheten og be om en liten sum penger for å låse opp.
Men jeg så gjennom nettstedene du besøker regelmessig, og jeg ble sjokkert av dine favorittressurser.
Jeg snakker om nettsteder for voksne.

Jeg vil si – du er en stor pervert. Du har en rik fantasi!

Snart kom tanken til meg.
Jeg laget et skjermbilde av det intime nettstedet hvor du hadde det gøy (Du forstår hva dette handler om, ikke sant?).
Mens du var fornøyd, tok jeg et bilde av deg (bruker enhetens kamera). Det viste seg vakkert!

Jeg er sikker enig i at du ikke vil gjerne vise bildene dine til dine slektninger, venner eller kolleger.
Jeg tror 0.05 BTC (~5000 NOK) er en svært liten mengde for stillheten min.
Dessuten tilbrakte jeg mye tid på deg!

Jeg aksepterer penger bare i Bitcoins.
Min BTC-lommebok: [BITCOIN-ADRESSE]

Du vet ikke hvordan du skal fylle ut en Bitcoin lommebok?
Skriv i hvilken som helst søkemotor hvordan du sender penger til btc-lommeboken.
Det er enklere enn å sende penger til et kredittkort!

For betaling har du litt mer enn to dager (nøyaktig 50 timer).
Vær oppmerksom på at timeren starter når du åpner denne e-posten. Ja, ja .. det har allerede begynt!

Etter betaling vil mitt virus og dine skitne bilder bli ødelagt automatisk.
Husk, hvis jeg ikke mottar spesifisert beløp fra deg, blir enheten din blokkert, og alle kontaktene dine vil motta bilder med “gleder”.

Jeg vil at du skal være forsiktig.
– Ikke prøv å finne og ødelegge viruset mitt! (Alle dataene dine er allerede lastet opp til en ekstern server)
– Ikke prøv å kontakte meg (dette er ikke mulig, avsenderadressen genereres tilfeldig)
– Ulike sikkerhetstjenester vil ikke hjelpe deg; formatering av en disk eller ødeleggelse av en enhet,
hjelper heller ikke, siden dataene dine allerede er på en ekstern server.

P.S. Jeg garanterer deg at jeg ikke vil forstyrre deg igjen etter betaling, siden du ikke er mitt eneste offer.
Dette er en hacker-ærekode.

Fra nå av anbefaler jeg deg å bruke gode antivirusser og oppdatere dem regelmessig (flere ganger om dagen)!

Ikke vær sur på meg, alle har sitt eget arbeid.
Farvel.

I am a representative of the ChaosCC hacker group.
In the period from 03/06/2019 to 25/08/2019 we got access to your account [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE] by hacking one of the [E-POST-TJENESTE] mail servers.

You already changed the password?
Sumptuously! But my program fixes this every time. And every time I know your new password!

Using access to your account, it turned out to be easy to infect the OS of your device.

At the moment, all your contacts are known to us. We also have access to your messengers and to your correspondence.
All this information is already stored with us.

We are also aware of your intimate adventures on the Internet.
We know that you adore adult sites and we know about your sexual addictions.
You have a very interesting and special taste (you understand what I mean).

While browsing these sites, your device’s camera automatically turns on.
Video-record you and what you watch is being save.
After that, the video clip is automatically saved on our server.

At the moment, several analogy video records have been collected.
From the moment you read this letter, after 60 hours, all your contacts on this email box and in your instant messengers will receive these clips and files with your correspondence.

If you do not want this, transfer 700$ to our Bitcoin cryptocurrency wallet: [BITCOIN-ADRESSE] I guarantee that we will then destroy all your secrets!

As soon as the money is in our account – your data will be immediately destroyed!
If no money arrives, files with video and correspondence will be sent to all your contacts.

You decide… Pay or live in hell out of shame…

We believe that this whole story will teach you how to use gadgets properly!
Everyone loves adult sites, you’re just out of luck.
For the future – just cover a sticker your device’s camera when you visit adult sites!

Take care of yourself!

Hallo!

Har du nylig lagt merke til at jeg har sendt deg en e-post fra din egen konto?
Ja, dette betyr ganske enkelt at jeg har total tilgang til enheten din.

De siste månedene har jeg overvåket deg.
Lurer du fortsatt på hvordan dette er mulig? Du har blitt smittet med en ondsinnet kode som kommer fra et voksent nettsted du har besøkt.
Dette kan være noe nytt for deg, men jeg vil prøve å forklare det for deg.

Ved hjelp av et Trojan Virus har jeg full tilgang til en datamaskin eller annen enhet.
Det betyr ganske enkelt at jeg når som helst kan se deg på skjermen ved å slå på kameraet og mikrofonen uten at du legger merke til det.
I tillegg har jeg også tilgang til kontaktlisten din og all kommunikasjon du har hatt.

Jeg har en video om hvordan du beveger meg på venstre skjerm og på høyre skjerm – videoen du så på mens du onanerte.
Lurer på hvor ille dette kan bli? Med bare et museklikk kan denne videoen sendes til alle dine sosiale nettverk og e-postkontakter.
Jeg kan også dele tilgang til all e-postkorrespondanse- og meldingsprogramvaren du bruker.

Alt du trenger å gjøre for å forhindre at dette skjer, er å overføre bitcoins til en verdi av 10000 KR til min Bitcoin-adresse
(hvis du ikke aner hvordan du gjør dette, kan du åpne nettleseren din og bare søke: “Kjøp Bitcoin “).

Min bitcoin-adresse (BTC Wallet) er:
[BITCOIN-ADRESSE]

Etter å ha mottatt en bekreftelse på betalingen din, vil jeg slette videoen umiddelbart, og vi er ferdige, du vil aldri høre fra meg igjen.
Du har to dager (48 timer) til å fullføre transaksjonen.
Når du åpner denne e-posten, får jeg en melding, og timeren begynner å tikke ned.

Ethvert forsøk på å sende inn en klage vil ikke føre til noe, siden denne e-postadressen ikke kan spores tilbake, det samme som min bitcoin-ID.
Jeg har jobbet med dette veldig lenge nå, og jeg gjør ingen feil.

Hvis jeg ved en tilfeldighet oppdager at du har delt denne meldingen med noen andre, vil jeg sende videoen din som nevnt ovenfor.

Hei!

Jeg har noen dårlige nyheter til deg.
For noen måneder siden skaffet jeg meg tilgang til enhetene dine, som du bruker til å surfe på nettet.
Etter det har jeg begynt å spore internettaktivitetene dine.

Dette er hendelsesforløpet:
For en tid siden har jeg kjøpt tilgang til e-postkontoer fra hackere (i dag er det ganske enkelt å kjøpe slikt på nettet).
Åpenbart var det lett å logge på e-postkontoen din ([MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]).

En uke senere hadde jeg allerede installert et Trojan-virus i operativsystemene til alle enhetene du bruker for å få tilgang til e-posten din.
Faktisk var det ikke veldig vanskelig i det hele tatt (siden du fulgte lenkene fra e-postmeldingene dine).
Alt genialt er faktisk enkelt. =)

Denne programvaren gir meg tilgang til alle kontrollene på enhetene dine (f.eks. Mikrofonen, videokameraet og tastaturet).
Jeg har lastet ned all informasjon, data, bilder og nettleserlogg til serverne mine.
Jeg har tilgang til alle dine chatter, sosiale nettverk, e-post, chatlogg og kontaktliste.
Viruset mitt oppdaterer kontinuerlig signaturene (det er driverbasert), og forblir derfor usynlig for antivirusprogramvaren din.

På samme måte antar jeg at du nå forstår hvorfor jeg har holdt meg uoppdaget til dette brevet…

Mens jeg samlet informasjon om deg, oppdaget jeg at du er en stor tilhenger av nettsteder for voksne.
Du elsker virkelig å besøke pornosider og se spennende videoer, og det gir deg tydeligvis enormt mye glede.
Vel, jeg har klart å ta opp en rekke av de skitne scenene dine og satt sammen noen videoer som viser hvordan du onanerer og får orgasmer.

Hvis du er i tvil, kan jeg med et par klikk med musen min, gjøre alle videoene dine tilgengelige og delt med dine venner, kolleger og slektninger.
Jeg har heller ikke noe problem å gjøre dem tilgjengelige for allmenn tilgang.
Jeg antar at du virkelig ikke vil at det skal skje, med tanke på hva slags videoer du liker å se, (du vet godt hva jeg mener), det vil ødelegge virkelig mye for deg.

La oss ordne det på denne måten:
Du sender 9500 KR til meg (i bitcoin-ekvivalent i henhold til valutakursen i øyeblikket for pengeoverføringen),
og når overføringen er mottatt, vil jeg slette alle disse skitne tingene jeg har på deg med en gang.
Når pengene er mottatt glemmer vi alt om hverandre og kontakten vi har hatt. Jeg lover også å deaktivere og slette all skadelig programvare fra enhetene dine.
Stol på meg, jeg holder mitt ord.

Dette er en god avtale, og prisen er ganske lav, med tanke på at jeg har sjekket profilen din og trafikken din i noen tid nå.
Hvis du ikke vet hvordan du kjøper og overfører bitcoins, kan du bruke hvilken som helst moderne søkemotor.

Her er min bitcoin lommebok: [BITCOIN-ADRESSE]

Du har mindre enn 48 timer fra øyeblikket du åpnet denne e-posten (nøyaktig to dager).

Ting du bør unngå å gjøre:
* Ikke svar meg (jeg har opprettet denne e-posten i innboksen din og generert returadressen).
* Ikke prøv å kontakte politiet eller andre sikkerhetstjenester. I tillegg, ikke fortell dette til vennene dine.
Hvis jeg oppdager at du likevel gjør det (som du kan se, er det virkelig ikke så vanskelig, med tanke på at jeg kontrollerer alle systemene dine) – vil videoen din vil bli delt med publikum med en det samme.
* Ikke prøv å finne meg – det er helt meningsløst. Alle kryptovaluta-transaksjonene er anonyme.
* Ikke prøv å installere operativsystemet på enhetene dine på nytt eller kvitt deg med dem. Det er fullstendig meningsløst, siden alle videoene allerede er lagret på eksterne servere.

Ting du ikke trenger å bekymre deg om:
* At jeg ikke kan motta pengeoverføringen din.
– Ikke vær redd, jeg vil se det med en gang du har fullført overføringen, siden jeg kontinuerlig sporer alle aktivitetene dine (trojanviruset mitt har en fjernkontrollfunksjon, noe i likhet med TeamViewer).
* At jeg likevel vil dele videoene dine etter at du har fullført pengeoverføringen.
– Stol på meg, det er ikke noe poeng for meg å fortsette å skape problemer i livet ditt. Hvis jeg virkelig ville det, ville jeg gjort det for lenge siden!

Alt vil bli utført på en rettferdig måte!

En siste ting… Ikke sett deg selv i lignende situasjoner i fremtiden!
Mitt råd til deg – bytt ut alle passordene dine regelmessig!

I know, [PASSORD], is your pass word. you don‘t know me and you are probably thinking why you are getting this email, correct?

The fact is, I actually setup a malware on the adult videos (porno) and guess what, you visited this web site to have fun (you know what I mean). When you were watching videos, your browser started functioning as a Rdp (Remote control desktop) with a key logger which gave me accessibility to your display as well as webcam. Right after that, my software collected all of your contacts from your messenger, facebook, as well as email.

What exactly did I do?
I’ve made a double-screen video. 1st part shows the video you were watching (you have a nice taste haha), and second part shows the recording of your web camera.

Exactly what should you do?
Well, honestly, $1200 is a fair price for our little secret. You will make the payment via Bitcoin (if you do not know this. search “how to buy bitcoin” in google).

BTC ADDRESS: [BITCOIN-ADRESSE]
(It’s CASE sensitive. so copy and paste it carefully)

Important:
You have one day in order to make the payment. (I’ve a special pixel in this message, and now I know that you’ve read through this email). If I don’t receive the BitCoins. I will certainly send your video to all of your contacts including members of your family, coworkers, and so forth. having said that, if I receive the payment. l’ll erase the video immediately. If you need evidence. reply with “yes!” and I definiteiy will send out your video to your 12 friends. It’s a non-negotiable one time offer. so please don’t waste my time & yours by replying to this e-mail.

Hello!

I have very bad news for you.
03/08/2018 – on this day I hacked your OS and got full access to your account [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]
On this day your account [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE] has password: [PASSORD]

So, you can change the password, yes.. But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I’m talk you about sites for adults.

I want to say – you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea….
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I’m know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $824 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: [BITCOIN-ADRESSE]

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: “how to replenish btc wallet”.
It’s extremely easy

For this payment I give you a little over two days (exactly 55 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your “enjoys”.

I hope you understand your situation.
– Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
– Do not try to contact me (you yourself will see that this is impossible, I sent this email from your account)
– Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Good luck.

Hey

I’m a hacker who cracked your e mail and device a few weeks ago.

You entered your password on one of the web sites you visited, and I intercepted it.

Here is the security password of [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE] on moment of compromise: [PASSORD]

Obviously you can can change it, or already changed it.

Nevertheless it will not make any difference, my own malware modifie ;d it every time.

Do not necessarily consider to contact me personally or even find me, it is impossible, since I sent you mail from your email account only.

Through your email address, I uploaded harmful program code to your Operation System.

I saved all of your current contacts along with friends, colleagues, family members and also the total histo ;ry of visits to the Online resources.

As well I set up a Malware on your device.

You’re not my only victim, I commonly lock pcs and ask for a ransom.

But I ended up being struck by the web sites of intimate content that you typically go toR 04;.

I am in great shock of your current fantasies! I have certainly not observed anything like this!

Consequently, when you had fun on piquant web-sites (you know what I am talking about!) I made screenshot with utilizing my program via your camera of yours device.

There after, I combined them to the content of the currently seen web site.

Now there will certainly be laughter when I send these photos to your associates!

BUT I am certain you wouldn’t want that.

Therefore, I expect payment from you with regard to my quiet.

I believe $900 is an adequate price regarding this!

Pay with Bitcoin.

My Bitcoin wallet: [BITCOIN-ADRESSE]

If you do not understand how to do this – submit in to Google ‘how to send money to a bitcoin wallet’. It is simple.

Following receiving the specified amount, all your data will be promptly destroyed automatically. My trojan will also get rid of itself from your operating system.

My Trojan virus have auto alert, so I know when this email is opened.

I give you two days (48 hrs) in order to make the payment.

In case this does not happen – every your connections will certainly get ridiculous images from your darkish secret life and your device will be blocked as well after two days.

Don’t end up being foolish!

Law enforcement or buddies won’t support you for certain …

p.s I can provide you advice with regard to the future. Don’t key in your security passwords on risky web-sites.

I expect for your prudence.

Bon voyage.

I do know, [PASSORD], is your password.

I require your complete attention for the coming 24 hours, or I will make sure you that you live out of embarrassment for the rest of your life.

Hello, you do not know me personally. However I know everything about you. Your current facebook contact list, phone contacts and all the online activity in your computer from past 182 days.

Including, your masturbation video, which brings me to the primary motive why I ‘m crafting this particular e mail to you.

Well the previous time you went to the adult material webpages, my spyware was activated inside your computer system which ended up documenting a lovely video of your masturbation play by activating your web camera.
(you got a incredibly strange taste btw haha)

I have the full recording. If, perhaps you feel I ‘m messing around, simply reply proof and I will be forwarding the particular recording randomly to 12 people you know.

It could end up being your friend, co workers, boss, mother and father (I don’t know! My system will randomly pick the contact details).

Will you be able to gaze into anyone’s eyes again after it? I question that…

However, it doesn’t need to be that way.

I would like to make you a 1 time, no negotiable offer.

Get $ 2000 in bitcoin and send them on the down below address:

[BITCOIN-ADRESSE STARTER]***[BITCOIN-ADRESSE FORTSETTER]
[case-sensitive so copy and paste it, and remove *** from it]

(If you don’t know how, lookup how to acquire bitcoin. Do not waste my valuable time)

If you send out this particular ‘donation’ (let us call this that?). Right after that, I will go away and never get in touch with you again. I will get rid of everything I’ve got concerning you. You may proceed living your ordinary day to day life with absolutely no concerns.

You’ve 1 day in order to do so. Your time will start as quickly you read this email. I have an special code that will inform me once you read this mail therefore don’t attempt to play smart.

Transfer $1000 in btc to the beneath address:

[BITCOIN-ADRESSE STARTER]*[BITCOIN-ADRESSE FORTSETTER]
Copy and paste it, and remove * from it. .

You could be questioning why the hell would you do that?

Well, put together yourself simply because I am going to move your entire world today. I had a hazardous spyware infect your computer system as well as record video of YOU (using your web camera) while you looked at ‘adult’ web sites.

Here is one of your own passcode [PASSORD]

Nonetheless don’t believe me? Reply 6 and I’ll be randomly share your video with the people you’re friends with (Yes, I have got access to your address book too).

Right now, exactly what do I want to get this to entire thing fade away? Very well, I have already pointed out the actual offer in beginning of the mail. Should you not fulfill it within Twenty-four hrs, I most certainly will make your life nightmare by sending that video to Every person you know. Your time frame begins right now.

SISTA VARNING [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]!

Du har det sista tillfälle att rädda ditt sociala liv – jag skämtar inte!!

Jag ger dej de sista 72 timmarna för att göra betalningen innan jag skickar vίdeon med din onɑni till alla dina vänner.

Den senaste gången du besökte en Ƿorrsite med tonåringar, laddade du ner och installerade mjukvara som jag utvecklat.

Mitt program slog på din kamera och spelade in din onɑni.
Min mjukvara har även laddat ner alla dina e-postkontakter och en lista på dina Facebookvänner.

Jag har både – [FIKTIVT FILNAVN].mp4 – med din onɑni
såväl som en fil med alla dina kontakter på min hårddisk.

Du är synnerligen Ƿervers!

Om du vill att jag skall radera båda filerna och förtiga hemligheten, så måste du skicka mej en Bitcoin betalning.
Jag ger dej de sista 72 timmarna.

Om du inte vet hur Bitcoin skickas, så googla det.

Skicka 2.000 EUR (0.2181703 BTC)
till denna Bitcoinadress omedelbart:

[BITCOIN-ADRESSE]
(kopiera den och klistra in)

1 BTC = 9.210 EUR, så skicka exakt 0.2181703 BTC till angiven adress.

Försök inte lura mej. Så snart du öppnat detta e-postmeddelande, så kommer jag att få veta det.

Denna Bitcoinadress är kopplad enbart till dej, så jag kommer att få veta om du sänt det korrekta beloppet.

Om du inte gör betalningen, så kommer jag att skicka din onɑnivίdeo till alla dina vänner i din kontaktlista som jag hɑckade.

Här är betalningsuppgifterna en gång till:

—————————————-
Skicka 0.2181703 BTC

till denna Bitcoinadress:

[BITCOIN-ADRESSE]

(kopiera den och klistra in)
—————————————-

Du kan gå till polisen men ingen där kan hjälpa dej.
Jag bor inte i ditt land. Jag översatte detta meddelande till ditt språk så du kan förstå det.

Lura mej inte! Glöm inte skammen och om du ignorerar detta meddelande kommer ditt liv att gå i kras.

Jag väntar på din Bitcoinbetalning.

Anonym Hʌcker

P.S. Om du behöver mer tid att köpa och skicka BTC, öppna din anteckningsblock och skriv – 48H ++ – och spara.
På så sätt kan du kontakta mig.
Jag kommer att överväga att ge dig ytterligare 48 timmar innan jag skickar vίdeon till dina kontakter, men bara när jag ser dig försöker verkligen köpa bitcoin.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Vi är anonyma.
Vi förlåter inte. Vi glömmer inte.
Förvänta oss.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Yeah. I know you are a pedophile.
Actually I know way more about you than you think.

I am a computer scientist (internet security specialist) with affiliation with the Anonymous group.

Few months ago you downloaded an application.
That application had a special code implanted purposely.
Since the moment you installed it, your device started to act like a Remote Desktop I was able to access anytime.

The program allowed me to access your desktop, your camera(s), your files, passwords and contact lists. I also know where you live and where you work..

I was observing you for quite some time and what I have collected here is overwhelming.
I know about your sexual preferences and your interest in young bodies.

I have secured 4 video files clearly showing how you mɑsturbate (captured from your camera) to young teenagers (captured from your internet browser).
Glued together is a pretty overwhelming evidence that you are a pedophile.

The timestamps on the video files indicate the exact time you have been mɑsturbating to teenagers:
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)

I am not here to judge the morality of your sexual preferences, I am here to make money. Because I know you are a wealthy person and that you do care about your reputation, I am willing to gίve you a chance to atone and I will leave you alone.

You do know what Bitcoin is, right ?

You must fund a special address with 5,000 ÙSD in Bitcoin, otherwise, I am going to seƞd those video files to your family members, friends and your work buddies.

I know it may be time consuming to buy 5,000 ÙSD in bitcoin, so I will gίve you exɑctly one week. Search on google ‘how to buy bitcoin’ and seƞd it to me.
Enough is enough. I have seen enough..

If you do not Ѕeƞd the bitcoins in one week, I will also Ѕeƞd those video recordings to your local police office. Your life will be ruined, trust me. Ƭrɑnsfer details are below..

——————————————————–
Ѕeƞd exɑctly:
0.4913268 BTC

to my bitcoin address:

[BITCOIN-ADRESSE]

(copy and paste)
——————————————————–

1 BTC is worth 10,185 ÙSD right now, so Ѕeƞd exɑctly: 0.4913268 BTC.
Make sure the amounț and address is copied correctly – this way I will know the trɑnsfer is coming from you.

As soon as you seƞd bitcoins, I will remove the videos from my drive and remove the software allowing me to access your device.

If you do not cooperate, I will start seƞding out those videos to people you care about.
Not excluded that after seƞding to one person, I will ask 10x more from you. I can make you suffer, trust me.

Don’t even think about going to police. If you try, I will immediately know it and I will Ѕeƞd them your mɑsturbation videos, pedo.

5,000 ÙSD is a fair price for my Ѕileƞce don’t you think?

You have only one week & better act fast.

——————————————————–
Ѕeƞd exɑctly:
0.4913268 BTC

to my bitcoin address:

[BITCOIN-ADRESSE]

(copy and paste)
——————————————————–

Do not reply to this email, it’s an untraceable one time message.
I will contact you.

Remember, I am watching you.

N1ghTm4r3

Ja. Jag vet att du är en pedofil.
Jag vet faktiskt mycket mer om dig än du tror.

Jag är en datavetare (specialist på internet säkerhet) med anknytning till gruppen Anonym.

För några månader sedan laddade du ner ett program.
Denna applikation hade en speciell kod implanterad medvetet.
Sedan det ögonblick du installerade den började din enhet fungera som ett fjärrskrivbord som jag kunde komma åt när som helst.

Programmet gav mig åtkomst till ditt skrivbord, dina kameror, dina filer, lösenord och kontaktlistor. Jag vet också var du bor och var du arbetar ..

Jag observerade dig ganska länge och vad jag har samlat här är överväldigande för dig.
Jag vet om dina sexuella preferenser och ditt intresse för unga tonåringar.

Jag har säkrat fyra videofiler som tydligt visar hur du onanerar (fångad från din kamera) till unga tonåringar (fångad från din webbläsare).
Limma ihop är ett ganska överväldigande bevis på att du är pedofil.

Tidsstämplarna på videofilerna indikerar den exakta tiden du har onanerat till tonåringar:
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)

Jag är inte här för att bedöma moralen i dina sexuella preferenser, jag är här för att tjäna pengar. Eftersom jag vet att du är en rik person och att du bryr dig om ditt rykte är jag villig att ge dig en chans att betala böter.

Du vet vad Bitcoin är, eller hur?

Du måste skicka mig 5.000 EUR i Bitcoin till min speciella adress, annars kommer jag att skicka videofilerna till dina familjemedlemmar, vänner och dina arbetskompisar.

Jag vet att det kan vara tidskrävande att köpa 5.000 EUR värda bitcoin, så jag kommer att ge dig exakt en vecka. Sök på google “hur man köper bitcoin” och skicka det till mig.
Nog är nog. Jag har sett nog …

Om du inte skickar bitcoins på en vecka kommer jag också att skicka dessa videoinspelningar till ditt lokala poliskontor. Ditt liv kommer att förstöras, lita på mig. Överföringsinformation finns nedan ..

——————————————————–
Skicka exakt:
0.5280452 BTC

till min bitcoin-adress:

[BITCOIN-ADRESSE]

(kopiera + klistra)
——————————————————–

1 BTC är värt 9.480 EUR just nu, så skicka exakt: 0.5280452 BTC.
Se till att beloppet och adressen kopieras korrekt – på det här sättet vet jag att överföringen kommer från dig.

Så snart du skickar bitcoins tar jag bort filmerna från min enhet och tar bort programvaran som låter mig få åtkomst till din enhet.

Om du inte samarbetar kommer jag att börja skicka ut dessa videor till personer du bryr dig om.
Inte uteslutet att efter att ha skickat till en person kommer jag att be 10 gånger mer från dig. Jag kan få dig att lida, lita på mig.

Tänk inte ens på att gå till polisen. Om du försöker vet jag det omedelbart och jag skickar dem dina onani videor, pedo.

5.000 EUR är ett bra pris för min tystnad tror du inte?

Du har bara en vecka och bättre agera snabbt.

——————————————————–
Skicka exakt:
0.5280452 BTC

till min bitcoin-adress:

[BITCOIN-ADRESSE]

(kopiera + klistra)
——————————————————–

Svara inte på detta e-postmeddelande, det är ett ospårbart engångsmeddelande.

Kom ihåg att jag tittar på dig.

M4rDröM

ATTENTION: [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]

The last time you visited a porn website with teenagers, you silently downloaded and installed the software I developed.

My software has turned on your camera and recorded both your screen and an act of your mɑsturbation..

My sneaky program also downloaded all your email contact lists and a list of your friends from social networks.

I have the – [MOTTAKERS-E-POST-NAVN].mp4 video file – with you jerking off to teenagers, as well as a file with your relatives and associates email addresses.

After downloading those files let me say one thing: your fantasies are far beyond the normal!

If you want me to delete both files and keep your secret, you must send me the Litecoin (LTC) payment.
Litecoin is a secure cryptocurrency, very similar to BTC.
I give you 72 houɼs only to send the Litecoin transfer.

If you don’t know how to pay with Litecoin, visit Google and search – how to buy Litecoin (LTC).
Visit one of the brokers (Coinbase, Bitstamp, anycoindirect), buy Litecoin
(LTC) and send it to my address.
Only then I will leɑve you ɑlone!

At anycoindirect you can pay instantly with SEPA, Giropay, EPS, Mybank, Sofort, credit cards or Bancontract.

******************************************
Send 2,000 USD (47.447254 LTC) to this Litecoin address as soon as possible:

[LITECOIN-ADRESSE]

(copy & paste – it’s case sensitive)

1 LTC = 42,15 USD right now, so send exactly 47.447254 LTC to my Litecoin wallet.
******************************************

Do not try to cheat me!
As soon as you open this Email I will be notified you opened it.
I am monitoring all actions on your device..

This Litecoin address is linked to you only, so I will know immediately when you send the correct amount.
When you pay in full, I will remove both files (your mɑsturbation video and your contact lists) and I will deactivate my sneaky program.
Changing your password will not help you, I will still have access to your device remotely.

If you choose not to send me the Litecoin transfer…
I will send your mɑsturbation video to all your friends and associates from your contact lists that I downloaded from your device.
Your family members will receive it as well. You will regret it, trust me.

Here are the payment details again:

******************************************
Send 2,000 USD (47.447254 LTC) to this Litecoin wallet:

[LITECOIN-ADRESSE]

(copy & paste – it’s case sensitive)
******************************************

You can visit police but they will not help you with solving the problem.
My program will still be installed on your device and I still will own your mɑsturbation videos.
Police will not catch me anyway. I know what I am doing.
I do not live in your country and I know how to stay anonymous.

Don’t ever try to deceive me – I will know it. My program is recording all the websites you visit and all your key presses.
If you try to trick me – I will send this ugly video to everyone you know, including your family members.

Don’t forget the potential shame – your life can be a disaster.

I am waiting for your Litecoin payment.
You have 72 houɼs left.

Anonymous Hacker

P.S. If you need more time to buy and send me Litecoin (LTC), open your notepad on your device and write ’48h more’. Only this way you can contact me. I will consider giving you more time before I release the video, but only when I see that you are really struggling to buy and send Litecoin. I know you can afford it – so do not trick me.

Første ledd


Yeah. I know you are a pedophile.
Actually I know way more about you than you think.

I am a computer scientist (internet security specialist) with affiliation with the Anonymous group.

Few months ago you downloaded an application.
That application had a special code implanted purposely.
Since the moment you installed it, your device started to act like a Remote Desktop I was able to access anytime.

The program allowed me to access your desktop, your camera(s), your files, passwords and contact lists. I also know where you live and where you work..

I was observing you for quite some time and what I have collected here is overwhelming.
I know about your sexual preferences and your interest in young bodies.

I have secured 4 video files clearly showing how you mɑsturbate (captured from your camera) to young teenagers (captured from your internet browser).
Glued together is a pretty overwhelming evidence that you are a pedophile.

The timestamps on the video files indicate the exact time you have been mɑsturbating to teenagers:
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)

I am not here to judge the morality of your sexual preferences, I am here to make money. Because I know you are a wealthy person and that you do care about your reputation, I am willing to gίve you a chance to atone and I will leave you alone.

You do know what Bitcoin is, right ?

You must fund a special address with 5,000 ÙSD in Bitcoin, otherwise, I am going to seƞd those video files to your family members, friends and your work buddies.

I know it may be time consuming to buy 5,000 ÙSD in bitcoin, so I will gίve you exɑctly one week. Search on google ‘how to buy bitcoin’ and seƞd it to me.
Enough is enough. I have seen enough..

If you do not Ѕeƞd the bitcoins in one week, I will also Ѕeƞd those video recordings to your local police office. Your life will be ruined, trust me. Ƭrɑnsfer details are below..

——————————————————–
Ѕeƞd exɑctly:
0.4913268 BTC

to my bitcoin address:

[BITCOIN-ADRESSE]

(copy and paste)
——————————————————–

1 BTC is worth 10,185 ÙSD right now, so Ѕeƞd exɑctly: 0.4913268 BTC.
Make sure the amounț and address is copied correctly – this way I will know the trɑnsfer is coming from you.

As soon as you seƞd bitcoins, I will remove the videos from my drive and remove the software allowing me to access your device.

If you do not cooperate, I will start seƞding out those videos to people you care about.
Not excluded that after seƞding to one person, I will ask 10x more from you. I can make you suffer, trust me.

Don’t even think about going to police. If you try, I will immediately know it and I will Ѕeƞd them your mɑsturbation videos, pedo.

5,000 ÙSD is a fair price for my Ѕileƞce don’t you think?

You have only one week & better act fast.

——————————————————–
Ѕeƞd exɑctly:
0.4913268 BTC

to my bitcoin address:

[BITCOIN-ADRESSE]

(copy and paste)
——————————————————–

Do not reply to this email, it’s an untraceable one time message.
I will contact you.

Remember, I am watching you.

N1ghTm4r3

Andre ledd


WAKE UP [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]!

Do you really think it was some kind of joke or that you can ignore me?

I can see what you are doing, pedo.

Stop SHOPPING and fucking around, your time is almost over.
Yea, I know what you were doing on Saturday. I am observing you.

Btw. nice car you have got there.. I wonder how it will look with big ‘PEDOPHILE’ stickers..

Because you think you are smarter and can disregard me, I am posting the 4 videos I recorded with you masturbating to kids right now. I will upload the videos I acquired along with some of your details to the online forum. I am sure they will love to see you in action, and you will soon discover what we do with pedophiles like you.

If you do not fund this bitcoin address with 5.000 USD by next Friday, i will contact your relatives and everybody on your contact lists and show them your pedophilia recordings.

The bitcoin price changed since I last contacted you, here are the new transfer details:

=====================================
Send:

0.49112875 BTC

to this Bitcoin address:

[BITCOIN-ADRESSE]

=====================================

There are many places you can buy bitcoin like Bitstamp, Coinbase, Kraken etc. Register, validate your account, buy 0.49112875 BTC and send to my address – [BITCOIN-ADRESSE] – copy it and paste.

5.000 USD – 0.49112875 BTC.

If you want to save yourself – better act fast, because right now you are FUCKED. We will not leave you alone, and there are many people on the groups that will make your life feel really bad, you fucking pedophile.

N1ghTm4r3

Første ledd


Ja. Jag vet att du är en pedofil.
Jag vet faktiskt mycket mer om dig än du tror.

Jag är en datavetare (specialist på internet säkerhet) med anknytning till gruppen Anonym.

För några månader sedan laddade du ner ett program.
Denna applikation hade en speciell kod implanterad medvetet.
Sedan det ögonblick du installerade den började din enhet fungera som ett fjärrskrivbord som jag kunde komma åt när som helst.

Programmet gav mig åtkomst till ditt skrivbord, dina kameror, dina filer, lösenord och kontaktlistor. Jag vet också var du bor och var du arbetar ..

Jag observerade dig ganska länge och vad jag har samlat här är överväldigande för dig.
Jag vet om dina sexuella preferenser och ditt intresse för unga tonåringar.

Jag har säkrat fyra videofiler som tydligt visar hur du onanerar (fångad från din kamera) till unga tonåringar (fångad från din webbläsare).
Limma ihop är ett ganska överväldigande bevis på att du är pedofil.

Tidsstämplarna på videofilerna indikerar den exakta tiden du har onanerat till tonåringar:
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)
[FIKTIVT FILNAVN].mp4 ([FIKTIV FILSTØRRELSE] MB)

Jag är inte här för att bedöma moralen i dina sexuella preferenser, jag är här för att tjäna pengar. Eftersom jag vet att du är en rik person och att du bryr dig om ditt rykte är jag villig att ge dig en chans att betala böter.

Du vet vad Bitcoin är, eller hur?

Du måste skicka mig 5.000 EUR i Bitcoin till min speciella adress, annars kommer jag att skicka videofilerna till dina familjemedlemmar, vänner och dina arbetskompisar.

Jag vet att det kan vara tidskrävande att köpa 5.000 EUR värda bitcoin, så jag kommer att ge dig exakt en vecka. Sök på google “hur man köper bitcoin” och skicka det till mig.
Nog är nog. Jag har sett nog …

Om du inte skickar bitcoins på en vecka kommer jag också att skicka dessa videoinspelningar till ditt lokala poliskontor. Ditt liv kommer att förstöras, lita på mig. Överföringsinformation finns nedan ..

——————————————————–
Skicka exakt:
0.5280452 BTC

till min bitcoin-adress:

[BITCOIN-ADRESSE]

(kopiera + klistra)
——————————————————–

1 BTC är värt 9.480 EUR just nu, så skicka exakt: 0.5280452 BTC.
Se till att beloppet och adressen kopieras korrekt – på det här sättet vet jag att överföringen kommer från dig.

Så snart du skickar bitcoins tar jag bort filmerna från min enhet och tar bort programvaran som låter mig få åtkomst till din enhet.

Om du inte samarbetar kommer jag att börja skicka ut dessa videor till personer du bryr dig om.
Inte uteslutet att efter att ha skickat till en person kommer jag att be 10 gånger mer från dig. Jag kan få dig att lida, lita på mig.

Tänk inte ens på att gå till polisen. Om du försöker vet jag det omedelbart och jag skickar dem dina onani videor, pedo.

5.000 EUR är ett bra pris för min tystnad tror du inte?

Du har bara en vecka och bättre agera snabbt.

——————————————————–
Skicka exakt:
0.5280452 BTC

till min bitcoin-adress:

[BITCOIN-ADRESSE]

(kopiera + klistra)
——————————————————–

Svara inte på detta e-postmeddelande, det är ett ospårbart engångsmeddelande.

Kom ihåg att jag tittar på dig.

M4rDröM

Andre ledd


VAKNA UPP [MOTTAKERS-E-POSTADRESSE]!

Tror du verkligen att det var ett slags skämt eller att du kan ignorera mig?

Jag kan se vad du gör, pedofil.

Sluta SHOPPA och knulla, din tid är nästan över.
Ja, jag vet vad du gjorde på lördagen. Jag observerar dig.

BTW. fin bil du har kommit dit .. Jag undrar hur det kommer att se ut med stora ‘PEDOFILA’ klistermärken ..

Eftersom du tycker att du är smartare och kan bortse från mig, lägger jag ut de fyra videor som jag spelade in med dig som onanerar till barn just nu.
Jag kommer att ladda upp videorna jag skaffade tillsammans med några av dina detaljer till onlineforumet. Jag är säker på att de kommer att älska att se dig i handling, och du kommer snart att upptäcka vad vi gör med pedofiler som dig.

Om du inte finansierar denna bitcoin-adress med 5.000 euro senast på fredagen kommer jag att kontakta dina släktingar och alla på dina kontaktlistor och visa dem dina pedofiliinspelningar.

Bitcoinpriset har ändrats sedan jag senast kontaktade dig, här är de nya överföringsinformationen:

=====================================
Skicka:

0.53525831 BTC

till denna Bitcoin-adress:

[BITCOIN-ADRESSE]

=====================================

Det finns många platser du kan köpa bitcoin som Bitstamp, Coinbase, Kraken etc. Registrera, validera ditt konto, köpa 0.53525831 BTC och skicka till min adress – [BITCOIN-ADRESSE] – kopiera det och klistra in.

5.000 EUR = 0.53525831 BTC.

Om du vill rädda dig själv – bättre agera snabbt, för just nu är du knullad. Vi lämnar dig inte ensam, och det finns många människor i grupperna som får ditt liv att känna sig riktigt dåligt, din jävla pedofil.

M4rDröM

Hej,
Vi är ett gäng som specialiserar sig på kidnappning och utpressning.
Jag vill säga att ditt liv är i fara. Du måste rädda dig själv genom att betala ett lösenbelopp.
Betalningen kommer genom bitcoin. Köp 2000 USD från bitcoin.
Om du inte vet hur man gör det här,
Skriv till Google: “Hur man köper Bitcoin”
Och överför beloppet till min bitcoin adress.

Min bitcoin adress (BTC Wallet) är: [BITCOIN-ADRESSE].

Om du inte betalar kommer vi att kidnappa dig och be om ett pris mer än din familj.
Berätta inte för någon eller tänka på att gå till polisen.
Alla dina rörelser övervakas.
Vi ger dig två dagar för att skicka pengar.
Var säker på att dessa mardrömmar kommer att sluta när vi mottar det begärda beloppet.
Försök inte att kontakta oss eftersom det här är ett anonymt e-postmeddelande som inte kan spåras.
Bara betala och gå tillbaka för att leva sitt normala liv.

My man carried a bomb (Hexogen) into the building where your company is located. It is constructed under my direction. It can be hidden anywhere because of its small size, it is not able to damage the supporting building structure, but in the case of its detonation you will get many victims.

My mercenary keeps the building under the control. If he notices any unusual behavior or emergency he will blow up the bomb.

I can withdraw my mercenary if you pay. You pay me 20.000 $ in Bitcoin and the bomb will not explode, but don’t try to cheat -I warrant you that I will withdraw my mercenary only after 3 confirmations in blockchain network.

Here is my Bitcoin address : [BITCOIN-ADRESSE]

You have to solve problems with the transfer by the end of the workday. If you are late with the money explosive will explode.

This is just a business, if you don’t send me the money and the explosive device detonates, other commercial enterprises will transfer me more money, because this isnt a one-time action.

I wont visit this email. I check my Bitcoin wallet every 35 min and after seeing the money I will order my recruited person to get away.

If the explosive device explodes and the authorities notice this letter:
We are not terrorists and dont assume any responsibility for explosions in other buildings.

Your building is under my control

Hi

I run a website in the deep web, I sell all kinds of services – in the main it is destruction to property and harm. In general, all but the murder. Often this happens because of rejected love or competition at work. This week he talked me and set me the order of empty acid in your visage. Default practice – quickly, painfully, for life. Without too much fuss. I get money only after completing the work. Therefore, now I propose you pay me to be inactive, I propose this to almost all the victims. If I do not get money from you, then my performer will fulfill the mission. If you transfer me money, besides to my inactivity, I will give you the info that I have about the client. After completing the task, I often waist the performer, so I have a selection, to get $1600 from you for info about the customer and my inaction, or to receive $ 4000 from the customer, but with a high probability of spending the performer.

I’m getting paid in BTC, here’s my Bitcoin address –
[BITCOIN-ADRESSE]

The amount I indicated above.
Two days to decide and pay.

This message has been analyzed and no issues were discovered.

Merk følgende:

Jeg antar at du lurer på hvorfor du mottar denne e-posten, ikke sant?
Det vil være svært gunstig for personvernet ditt hvis du ikke ignorerer det.

Vi plasserte en malware / virus kalt Trojan på telefonen og den elektroniske enheten for lenge siden, og overvåket aktivitetene dine mens du jukser med partneren din.
Du burde ha visst juks på noen som bryr seg om deg i aldri rett. Vi har video- og lydopptak vi har laget fra telefonen din og andre elektroniske enheter rundt deg som vil ødelegge alt du jobbet for.

Dette har også påvirket smarttelefonen din via en expl0it. Så ikke tro på et minutt at du kan omgå dette ved å installere operativsystemet ditt på nytt eller endre passordet ditt.
Du er allerede spilt inn.
Etter det har skadelig programvare samlet dine partnerkontakter, venner og familie e-post og sosiale nettverkskontakter.

Jeg antar at dette ikke er gode nyheter, ikke sant?
Men ikke bekymre deg for mye. Det er en måte vi kan løse dette personvernproblemet på. Alt vi trenger er en Bitcoin-betaling på £3,869.00 GBP, som jeg tror er en rimelig pris med tanke på omstendighetene. Betaling skal skje til Bitcoin-adressen nedenfor:

BITCOIN-ADRESSE FOR BETALING: [BITCOIN-ADRESSE]

Kontakt e-post: [SVINDLERS E-POSTADRESSE] for å bekrefte Bitcoin-adresse før betaling

Hvis du ikke forstår Bitcoin, klikker du på svar på e-posten din og svarer på denne meldingen, så vil vi fortelle deg hvordan du kjøper Bitcoin.
Du har bare 48 timer etter å ha lest denne e-posten til å sende betaling (vær advart om at vi vet når du har åpnet og lest denne e-posten, jeg har plassert et pikselbilde inni den. Dette gjør det mulig for meg å vite når du har åpnet meldingen på nøyaktig hvilken dag og tid)

Hvis du bestemmer deg for å ignorere denne e-posten, har vi ikke noe annet valg enn å videresende videoen og lyden til alle de innsamlede kontaktene du har på telefonen din, e-postkontoen og plassere den på internett. Med tanke på ditt omdømme, tviler vi sterkt på at du vil bli utsatt for familien / venner / kolleger i løpet av denne aktuelle tiden.

Hvis vi mottar betaling vil alt materialet bli ødelagt, og du vil aldri høre fra oss igjen. Hvis vi ikke får pengene av morsomme grunner, for eksempel manglende evne til å sende kontanter til en svartelistet lommebok – vil omdømmet ditt bli ødelagt. Så gjør det fort.

MERKNAD: HUSK Å GODKJENT BITCOIN-ADRESSEN MED USA FØR du utbetaler for å unngå å betale to ganger.

Kontakt e-post: [SVINDLERS E-POSTADRESSE] for å bekrefte Bitcoin-adresse før betaling

Ikke prøv å ta kontakt med oss fordi vi bruker en e-postadresse som ble hacket og utsatt. Bare svar for å varsle oss om at du har betalt, eller du har spørsmål om betaling, klikk deretter på svar.