For foresatte


Det er viktig at de foresatte går foran som gode forbilder og veiledere i arbeidet med å hjelpe de unge til å bli trygge nettbrukere.

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den digitale sosiale arenaen. Foresatte er sentrale rollemodeller for sine barn, og de må derfor sette seg inn i de unges digitale verden og skaffe seg kunnskap om de muligheter og utfordringer ungene møter på nett.

Digital dømmekraft

Mange foresatte gruer seg for å snakke med de unge om bruk av digitale medier. Kanskje tenker du at ungdommene kan dette så godt at du ikke har noe å bidra med? Men, vi voksne har et ansvar for å lære unge om digital dømmekraft, rettigheter og om plikter de har når de bruker sosiale medier. Og digital dømmekraft handler egentlig mest om etikk og folkeskikk. Der har også voksne uten digital kompetanse mye å bidra med.

Far og sønn bruker IPad

Engasjer deg

Voksne trenger ikke å kunne alt om trender og teknologi for å hjelpe barn og unge med trygghet og mestring i den digitale hverdagen. Det som er viktig, er at de voksne engasjerer seg i barnas liv på nett. Digital mobbing er et omfattende problem for barn og unge. Med ny teknologi kan krenkelser skje hele tiden, også uten at voksne legger merke til det. Vennskap motvirker mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for både vennskap og trygg bruk av digitale tjenester. Ved å få kunnskap om rettigheter rundt eget personvern vil de unge stå bedre rustet til å ta gode avgjørelser, både for seg selv og andre. Voksne har derfor alle et ansvar for å gi barn og unge opplæring i nettvett og personvern. Dessuten viser det seg at foresatte av og til ikke gjør de beste valgene på vegne av sine barn når det gjelder å dele bilder eller annen informasjon på nett.

I oktober 2018 gav Universitetsforlaget ut en bok “Barn på nett” av forfatterne Ronny Windvik, Bjarte Malmedal og Håkon Bergsjø. Alle tre er godt kjent i informasjonssikkerhetsmiljøet i Norge. Boken er myntet på foreldre, lærere og andre som arbeider med barn, og skal gi leseren en rask innføring i de viktigste sidene av temaet barns trygghet på nett. Boken kan kjøpes gjennom NorSIS´ nettbutikk.

Dubestemmer.no

Dubestemmer.no er et undervisningsopplegg om personvern og nettvett for barn og unge mellom 9 og 18 år. Målet med Du bestemmer er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og valgene de unge gjør når de bruker digitale medier. Her finner du blant annet en oversikt over alle aktørene som jobber med dette, og informasjon om hvor man kan ta kontakt dersom man trenger hjelp. Det er også artikler om typiske feil foresatte ofte gjør og som kan være uheldig for eller uønsket av de unge selv.

Mer informasjon

Du finner mer nyttig informasjon her:
http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatte