For skole eller andre som jobber med barn


Er du lærer? Eller jobber du med barn og unge på annen måte? Tar du din del av ansvaret for å lære unge om nettvett og personvern?

Mange gruer seg for å snakke med de unge om bruk av digitale medier. Kanskje tenker du at ungdommene kan dette så godt at du ikke har noe å bidra med? Men, vi voksne har et ansvar for å lære unge om digital dømmekraft, rettigheter og plikter de har når de bruker sosiale medier. Og digital dømmekraft handler mye om etikk og folkeskikk. Der har også voksne uten digital kompetanse mye å bidra med.

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.
Det betyr at alle lærere har plikt til å snakke med elevene sine om dette. Ved å få kunnskap om rettigheter rundt eget personvern vil de unge stå bedre rustet til å ta gode avgjørelser, både for seg selv og andre.

Far og sønn bruker IPad

Det er også viktig å huske at voksne skaper vennskap sammen. Ved at ulike voksne (foreldre, lærere, barnehagepersonell, helsesøstre, politi og andre) snakker sammen og blir enige om noen holdninger vi ønsker at de unge skal ha, skaper vi et tryggere og mer forutsigbart miljø. Dette vil kunne motvirke digital mobbing. Regler blir lettere for de unge å akseptere når alle de andre har de samme reglene. Voksne må derfor også snakke seg imellom om disse temaene for å kunne fungere som gode veiledere og rollemodeller, som alle drar i samme retning.

I oktober 2018 gav Universitetsforlaget ut en bok “Barn på nett” av forfatterne Ronny Windvik, Bjarte Malmedal og Håkon Bergsjø. Alle tre er godt kjent i informasjonssikkerhetsmiljøet i Norge. Boken er myntet på foreldre, lærere og andre som arbeider med barn, og skal gi leseren en rask innføring i de viktigste sidene av temaet barns trygghet på nett. Boken kan kjøpes gjennom NorSIS´ nettbutikk.

Dubestemmer.no

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge mellom 9 og 18 år. Målet med Du bestemmer er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og valgene ungdom gjør ved bruk av digitale medier. Du bestemmer er et solid støtteverktøy som gir deg et godt utgangspunkt for å undervise elever eller snakke med unge om ulike problemstillinger rundt tema som personvern og opphavsrett.

På dubestemmer.no finner du også en oversikt over alle aktørene som jobber med dette temaet og ulike ressurser som kan være gode å bruke som støtteverktøy når du jobber med barn og unge.

Mer informasjon

Du finner mer nyttig informasjon her:
http://www.dubestemmer.no/voksne/laerere-og-andre

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.