ID-tyveri


Vi hjelper deg med informasjon

 

Forebygge identitetstyveri

Det er viktig å gjøre det du kan for at dine personopplysninger ikke kommer på avveier.
På den måten reduserer du sannsynligheten for ID-tyveri.

MisbruktIDKVADRAT2 copy gjnneomsikig

Jeg har blitt utsatt for ID-tyveri

Hvis først ulykken er ute og du har blitt utsatt for ID-tyveri, er rask handling det viktigste for å forsøke å begrense skadene.

icon-faq@2x-1

Spørsmål og svar om ID-tyveri

Det er mange spørsmål som dukker opp om du blir rammet av ID-tyveri. Her er svar på noen av dem.

ID-tyveriforsikring og nytteverdi

Det har den senere tid vært mange oppslag i media om ID-tyveriforsikring. Politiets fellesforbund har kjøpt en slik forsikring til alle sine medlemmer og debatterte mot Forbrukerrådet som mente dette var en unødvendig dobbeltforsikring i NRK programmet FBI den 11. november 2009
Det har blitt uttalt i media at dette blir som å forsikre seg mot regn i Bergen. Det må poengteres at man forsikrer seg for konsekvensene etter en hendelse, ikke at selve hendelsen inntreffer. Det er bistand når ID-tyveri og svindel oppstår disse forsikringene tilbyr.

Kontakt oss