ID-tyveriforsikring og nytteverdi


Det har vært mange oppslag i media gjennom de siste årene om ID-tyveriforsikring. Det har vært mange røster som både har vært en forkjemper for denne typen forsikring, men også andre som mener det som å forsikre seg mot regn i Bergen by. Det må poengteres at man forsikrer seg for konsekvensene etter en hendelse, ikke at selve hendelsen inntreffer. Det er bistand når ID-tyveri med påfølgende svindel oppstår disse forsikringene tilbyr.

Det er noe variasjon i tilbudene:

Et selskap tilbyr juridisk førstehjelp som består av ubegrenset telefonassistanse i den hensikt å begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av hendelsen herunder hjelp til å fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse. Sammen med sikrede, bestemmes og iverksettes tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav og bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser. Det sendes ut en veiledningspakke ved inngåelse av forsikringen.

Et annet selskap tilbyr assistanse og bistand gjennom oppryddingsprosessen dersom du blir utsatt for ID-tyveri. De gir også juridisk bistand. Innenfor forsikringssummen dekkes tapt inntekt som følge av nødvendig fri fra fast arbeid, tap og tyveri av nøkler og papirer, ransforsikring ved uttak fra minibank, veske/lommebok/dokumentmappe med innhold samt innhold i veske samt misbruk av SIM-kort etter tyveri av telefon. Det sendes ut en veiledningspakke ved inngåelse av forsikringen.

ID-tyveriprosjektet er i utgangspunktet positiv til ID-tyveriforsikring – i mangel av noe bedre.

Myndighetene utsteder når vi blir født, en statsautorisert, entydig og varig identifikator til oss; fødselsnummeret. Basert på dette er ID-tyveriprosjektet av den formening at myndighetene da også har et medansvar for å bidra til å beskytte denne identifikatoren og konsekvensene ved misbruk ovenfor innbyggerne.

All den tid vi ikke har tilbud om et støtteapparat fra myndighetene, er det positivt at kommersielle krefter kommer på banen. Dog er det er synd at det ender opp med at forbrukerne må betale for å sikre sin egen identitet.
ID-tyveriprosjektet håper forsikringene, slik de fremstår i dag, blir overflødig en gang i fremtiden. Prosjektet har som mål å få etablert et nasjonalt kompetansesenter, som skal levere opplæringsstøtte, statistikk og en hjelpelinje. Det er ønskelig at disse tjenestene blir et spleiselag mellom myndighetene og næringslivet.
Ved at noen nå bygger kompetanse på deler av hjelpelinjefunksjonen gjør at vi har aktører å diskutere outsourcing med den dagen dette skal etableres som en offentlig delfinansiert tjeneste.

 

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.