Klage på netthandel i Europa


Har du kjøpt katten, men mangler sekken? Slik klager du på kjøp fra europeiske nettbutikker. Mange kjøper varer eller tjenester fra nettbutikker eller bedrifter i utlandet. Men hvordan klager man dersom noe går galt? Her får du en innføringer i hvordan du bør gå fram.

Kontakt Forbrukerrådet

Det første du bør gjøre om du har noe å sette fingeren på etter kjøp fra utlandet på Internett, er å kontakte Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet er med i et europeisk samarbeid som heter The European Consumer centres network (ECC-Net). Dette nettverket skal gi europeiske forbukere tilgang til informasjon og tvisteløsning utenom domstolene på tvers av landegrensene i Europa.

Se mer på Forbuker Europa – Forbrukerrådet sin nettside rettet mot Europa.

Alle land som er med i ordningen har opprettet et nasjonalt kontaktpunkt som har oversikt over klageinstanser som finnes i hjemlandet. Mange av kontaktpunktene kan også gi råd og assistere i saker over landegrensene i Europa.

Hvert land som er med har flere ulike klagenemnder som behandler tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Målet er å gjøre det enklere for deg å forfølge rettighetene dine også i Europa. De vil også ta imot klager fra utenlandske statsborgere som vil klage på en vare eller tjeneste som er kjøpt i Norge. Disse klagene vil EEC Norge sende til det klageorganet i Norge som kan behandle saken.

Her finner du en oversikt over EEC-kontor i Europa.

På Forbrukertilsynet sine nettsider finner du en god del informasjon omhandlende blant annet opplysningskrav, nettsvindel, useriøse nettbutikker og falske merkevarer.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.