Krise- og beredskapsplan


En krise for en virksomhet er når det skjer en hendelse som kan føre til en stor fare for virksomhetens eksistens. Det kan eksempelvis være store økonomiske tap, tap av omdømme eller skade på ansatte. Virksomheter som best kommer gjennom en krise er de som på forhånd har en krise- og beredskapsplan, som trener på denne så de får erfaring med at den virker.

Å kunne takle en alvorlig uforutsett hendelse handler om å ha kunnskap om egen virksomhet. Hva er mest kritisk å ta vare på, slik at virksomheten best mulig kommer tilbake til normaltilstand etter en krise.

For å være forberedt til å takle en krise er ledelse av krisehåndteringen viktig. Virksomheten må på forhånd ha pekt ut leder og andre vitale funksjoner i virksomheten som må være med i en krisestab. Normalt leder daglig leder også virksomheten gjennom krisen, og har også da øverste besluttende myndighet. En har sett i noen større virksomheter at kriseleder kan pekes ut separat.  Andre viktige roller å ta med seg inn i krisestaben er å utpeke nestleder som kan ta avgjørelser hvis leder er fraværende, kommunikasjon, sekretær, sikkerhet og viktige fag-funksjoner for virksomheten. For mindre virksomheter kan det være naturlig at en person bekler flere roller.

NorSIS har utviklet et forslag til en krise- og beredskapsplan som kan brukes i din virksomhet. Denne planen inneholder konkret ordlyd som kan brukes i din plan og også viktige tips en bør tenke på når en setter opp planen.

For ytterligere informasjon om hva en virksomhet bør tenke på for å sette opp en krise- og beredskapsplan, har NorSIS utviklet en leksjon om krisehåndtering i kurset Digital sikkerhet for bedrifter på Nettvett.no.