Kryptering


Informasjon som sendes elektronisk kan krypteres. Da skjules den for uvedkommende.

Om kryptering

All informasjon som sendes elektronisk, sendes i utgangpunktet åpent for innsyn fra utenforstående hvis det ikke tas noen sikkerhetsforanstaltninger.

Ved å kryptere informasjonen kan innholdet gjøres uleselig for uvedkommende.

De fleste krypteringsmetoder bruker en hemmelig nøkkel for å kryptere informasjonen og dermed gjøre den ulesbar for uvedkommende. På samme måte må mottaker bruke en nøkkel for å låse opp igjen, altså gjøre informasjonen lesbar igjen. Det skilles mellom symmetrisk og asymmetrisk kryptering.

Symmetrisk kryptering

Ved symmetrisk kryptering brukes samme nøkkel til å kryptere og dekryptere, altså låse igjen og opp. Dette forutsetter en sikker metode for å sende nøkkelen til mottaker av den sensitive informasjonen.

Asymmetrisk kryptering

Ved asymmetrisk kryptering brukes to nøkler, en privat nøkkel, og en offentlig nøkkel som er tilgjengelig for alle.

Her er et eksempel:

Om A vil sende en beskjed til B, krypterer han meldingen med B’s offentlige nøkkel.
For å lese meldingen kreves B’s private nøkkel som kun B har tilgang til.
På denne måten beskyttes informasjonen mot innsyn fra andre enn B og konfidensialitet oppnås.

Digitale signaturer lages ved hjelp av asymmetrisk kryptering.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.