Lærebok om barn på nett


Barn er tidligere og tidligere på nett, og ofte ferdes de alene. Dette gjør dem stadig mer sårbare for mobbing, utestengelse, svindel, spredning av nakenbilder og overgrep. Hva kan vi som foreldre, lærere, besteforeldre, trenere og andre foresatte gjøre for å beskytte barna mot farene på Internett?

På nett finnes det mange utfordringer og trusler, som barn ofte ikke er godt rustet til å møte. Dette varierer fra det at barn ikke gjenkjenner reklame i sosiale medier til mer alvorlige saker som mobbing og også overgrep.

Mange voksne som har som oppgave å trygge og lære opp barna, vet ikke hva de skal gjøre i møte med digitale utfordringer. Selv voksne med gode kunnskaper om internett og digitale løsninger føler ofte at de kommer til kort, fordi de ikke har kjennskap til hva barna møter på nett, og fordi de ikke vet hvordan de skal tilnærme seg situasjonen med barna.

«Barn på nett – En veileder for foreldre og lærere» er en svært lettfattelig og oppslagsvennlig bok om temaet nettbruk for barn og unge. Den er skrevet av Håkon Bergsjø, Bjarte Malmedal og Ronny Windvik.

Boken gir deg som leser en mulighet til raskt å sette deg inn i de viktigste sidene av temaet barns trygghet på nett og deretter veilede og følge opp barna. Målet er at boken skal hjelpe deg å gi den rette informasjonen til barna og følge opp de riktige tingene på en måte som føles positiv for dem.

Boken er rettet mot foreldre og lærere, men er like aktuell for andre voksne som har ansvar for barn, for eksempel barnehagepersonell, barnevernspedagoger, helsepersonell, besteforeldre, trenere og andre ledere av fritidsaktiviteter.

Boken er utgitt av Universitetsforlaget og kan bestilles her.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.