Lurekoppen


Har du møtt en lurekopp på nett?

 

Nettvett.no/lurekoppen er en temaside hvor vi samler alle råd og veiledninger for svindel på nett. Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

Les mer om hvem vi er og hvordan vi jobbernettvett.no/om-nettvett/

Tegn på svindel

Dersom du møter en lurekopp på nett vil det være viktig å kunne kjenne igjen tegn på svindel. Selv om det finnes mange ulike former for svindel som for eksempel datingsvindel, direktørsvindel og løsepengevirus så har de gjerne noen av disse kjennetegnene til felles:

  • Det spilles på frykt, følelser eller tillitt for å få deg til å gå med på noe.
  • Det gjøres forsøk på å få deg til å tro at det er dårlig med tid, det skapes en følelse av hastverk.
  • Avsenderen kontakter deg på en måte som er uventet, eller om noe uventet.
  • Innholdet virker for godt til å være sant.
  • Det gjøres forsøk på å få deg til å omgå sikkerhetsrutiner du normalt forholder deg til.

Kommer

E-post er en vanlig og nødvendig del av den digitale hverdagen. Dessverre kan e-poster enkelt forfalskes til å fremstå som noe annet enn de er, og det utnytter svindlere og kriminelle daglig.

EC3 og European Banking Federation (EBF) har satt i gang et samarbeid med ENISA om en kampanje de har kalt “Cyber Scam”. Denne kampanjen vil bli lansert 17. oktober 2018 over hele Europa. I Norge vil vi samarbeide med Kripos om å oversette materialet til norsk og gjøre det tilgjengelig på nett og i sosiale medier.

Lurekoppen

 

 


I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 lanserer NorSIS kaffekoppen Lurekoppen.

Med lurekoppen i hånda er målet at praten rundt kaffemaskina vil dreie seg om svindel på nett. Alle kan oppleve å bli lurt og det bør vi snakke om.

Jo mer vi forteller om egne erfaringer, jo mer kunnskap får vi og da blir vi også tryggere.