Mal for anmeldelse av CEO-svindel (Direktørsvindel)


Under følger en rekke punkter som politiet ønsker belyst ved en anmeldelse av CEO-svindel. Mulighetene for å oppklare forholdet økes ved at punktene under belyses tilstrekkelig. Det er dog viktigere at en mangelfull anmeldelse blir levert, enn at ingen anmeldelse blir levert.

Anmeldelsen leveres i utgangspunkt til lokalt politidistrikt der hvor virksomheten hører hjemme.

1. Hvem er fornærmet

a. Navn på bedriften
b. Hvem eier tjenesten som er utsatt for svindel/svindelforsøk

2. Gjerningsbeskrivelsen

a. Beskriv hva man har vært utsatt for og hvordan det har skjedd. Ved kommunikasjon per e-post:

 • Hvilken e-post adresse ble det sendt fra?
 • Hvilken e-post adresse ble det sendt til?
 • Komplett kopi av samtlige eposter som er sendt til fornærmede i .EML eller .MSG format som inneholder e-post headers. *
 • Avsenders IP-adresse. *
 • Weblogger. *
 • Hvordan ble det oppdaget, detektert, håndtert, og av hvem? Ved kommunikasjon per telefon:
 • Hvem ble det ringt til? (navn og telefonnummer)
 • Hvem ringte det fra? (telefonnummer evt ukjent nummer)
 • Når ble det ringt? (dato/tidspunkt for alle samtaler)
 • Hvilket språk ble brukt?
 • Hvem utgav vedkommende som ringte seg for å være?
 • Hvordan ble det oppdaget, detektert, håndtert, og av hvem? b. Hvis det ble overført penger, eller man kk opplyst hvor penger skulle overføres, ta med følgende punkter:
 • Hvilket selskap ble det overført/bedt om penger til?
 • Hvilken bank/bankkonto ble det overført/bedt om penger til?
 • I hvilket land er banken, og i hvilket land ligger selskapet?
 • Annen informasjon om kontodetaljer.

3. Informasjon om vitner og kontaktpunkt for politiet

a. Oppgi navn, fødselsdato og eventuelt adresse på eventuelle vitner og sakkyndige som evt. kan stille som vitner i en straffesak
b. Kontaktperson for politiet – en som har kjennskap til saken

4. Eventuelt erstatningskrav

Et eventuelt erstatningskrav kan fremmes i anmeldelsen, og kravet må dokumenteres. Hvis det ikke er mulig å fremskaffe et økonomisk krav ved anmeldelsestidspunktet, kan man komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

5. Begjæring om straff

Det skal fremkomme i anmeldelsen om man krever gjerningspersonen(e) tiltalt og straffet for anmeldte forhold.

6. Påtalebegjæring

Anmeldelsen skal underskrives av den/de som styret i selskapet har gitt fullmakt til å fremsette påtalebegjæring. Dette følger gjerne med prokura. Dersom fullmakt ikke er gitt vil det være styret som er påtaleberettiget. Kopi av fullmakt skal vedlegges anmeldelsen.

* Kontakt med IT-ansvarlig i bedrift er normalt nødvendig for å få til dette. IT ansvarlig kan være i annet selskap (IT leverandør).

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.