Merkeordninger for trygg netthandel


På norske nettsider kan du finne merkeordninger for tryggere netthandel. Ordningene skal sørge for sikrere kommunikasjon og sikker betaling på nettet.

Nettvett.no gir ingen uttømmende oversikt, og kan altså finne merker som ikke er omtalt her.

Verified by Visa og MasterCard SecureCode er to merker man ofte finner på nettsider i Norge og utlandet. Disse indikerer at nettbutikken har teknologi som gjør det mulig å sende kortinformasjon over nettet uten av uvedkommende kan lese det.

Hovedpoenget er at et nettsted eller nettbutikk skal kunne identifisere kunden på en sikker måte. Forbrukerne merker ikke den avanserte teknologien som ligger bak.

Like tjenester fra Visa og Mastercard

Verified by Visa og MasterCard er to like tjenester. Visa og MasterCard har valgt å markedsføre de under ulike navn. Om du bruker Visa-kort er det Verified by Visa som gjelder.

Om du bruker NOR MasterCard er det MasterCard SecureCode som blir brukt. Som kortholder vil du ikke merke noe annen forskjell enn at tjenestene har ulike logoer.

Norsk merkeordning fra Det Norske Veritas

EBtruster er en merkeordning fra Det Norge Veritas (DNV). EBtrust-merket viser at DNB har kontrollert leiingssystemet til butikken for netthandel i henhold til DNV sin standard for netthandel, EBtrust-standarden. Merket skal formidle tillit og være pålitelig.

EBtrust-standarden analyserer netthandelsbedriftene og måler bedritens evne til å drive netthandel globalt. Analysen tar omsyn til bedriftens virksomhet, kompleksitet og modenhet.

I tillegg til obligatoriske krav, består standarden for netthandel av fem moduler som kan velge å bli vurdert etter.

DNV besøker bedriftene fysisk for å vurdere om leiingssystemet for netthandel oppfyller de ulike kravene i standarden. Netthandelstandarden omfatter rutiner knyttet til bestilling, produksjon og levering. Den omfatter ikke produkt- eller tjenestekvalitet.

Bedriften merkes EBtrust og blir et ”Trusted Company” når kriteriene oppfylles.

Standarden finner du her.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.