Middels sikkerhetsbehov


Kjør gjennom denne sjekken dersom:

  • Ditt firma har middels sikkerhetsbehov.
  • Dere har noe konfidensiell informasjon.
  • Dere har noen strenge krav til dataintegritet.
  • Dere har noen strenge krav til tilgjengelighet for IKT eller informasjon.

Har din virksomhet et lavere sikkerhetsbehov? finner du den testen her.

Privat: Sikkerhetssjekk for virksomheter med middels sikkerhetsbehov