Mobiltelefon til barn


- Mamma, jeg vil ha mobil.
Kravet melder seg før eller siden. Slik bør du gå fram.

Når bør barnet få mobil? Hvordan unngå at barnet får upassende innhold levert på telefonen? Er det mulig å stenge for innholdstjenester for mitt barns mobil? Er stråling fra mobiltelefonen skadelig for mitt barn?

Disse og flere andre spørsmål er det mange foreldre som stiller seg når ønsket og behovet for at barnet skal få sin første mobiltelefon melder seg.

Mobiltelefon som verktøy for trygghet

En mobiltelefon kan gi både barn og foreldre en trygghet i at en kan nå hverandre raskt dersom behov for hjelp eller beskjeder skal gis.

Under vil Nettvett.no forsøke å gi en kort innføring i hvilke muligheter du har for å sikre trygg bruk av mobiltelefon for ditt barn.

Er barnet klar for mobiltelefon?

Telenor og Barnevakten.no anbefaler som hovedregel at barnet skal være 10 år før det får sin første mobil. Det kan være mange årsaker til å fravike en slik hovedregel, men det er alltid foreldrene som skal avgjøre om barnet er klar for å få sin første mobiltelefon.

Det som i alle tilfeller er viktig, er å gjøre en grundig vurdering av behov og bruk av barnets mobiltelefon.

  • Hvordan skal mobiltelefonen brukes?
  • Hvem kan det ringes til?
  • Hvem skal betale telefonregningen?
  • Hva kan lastes ned på telefonen?
  • Hva gjør man dersom man opplever ubehagelige ting?

Snakk med barnet om disse tingene og bli enige. Det viktigste er at alle er trygge på at dette er noe man har behov for, og som gir trygghet og sikkerhet for foreldre og barn.

Registrer barna med riktig alder

Mange kjøper et mobilabonnement til barna i de voksnes navn. Da vil ikke barnets alder framgå av abonnementet og barnet kan motta uønsket innhold som for eksempel reklame.

Å kjøpe et abonnement i barnets navn der de voksne står som juridiske eiere av abonnementet er mer å foretrekke. Da vil mobiloperatørene kunne registrere barnets alder og abonnementet vil bli stengt for reklame.

Samtidig får man større mulighet for å kontrollere hvilke innholdstjenester abonnementet skal være åpent for. Telefonnummeret til barnets mobiltelefon vil heller ikke bli oppført i telefonkataloger eller nettkataloger.

Abonnement

Det finnes mange abonnementer å velge mellom. De fleste leverandører har løsninger med familiepakker og lar deg kunne styre og fordele data. Familiepakker er også ofte å spare penger på. Du finner som regel nødvendig informasjon på leverandøren sine nettsider.

Oppsett av mobiltelefon

Ved oppsett av mobiltelefonen kreves det bruk av en e-post-adresse både hos Apple og Google, for å etablere en brukerkonto. Denne brukerkontoen er det som benyttes til nedlasting av apper. Nettvett anbefaler at barna gis en egen e-post-adresse, som sikres med passord og totrinnsbekreftelse. Skriv gjerne ned passordet, og lagre det på et sikkert sted. Når man oppretter brukerkontoen vil det også etterspørres betalingsmåte. Om man velger å registrere et kredittkort på barnas brukerkonto er det viktig at passordet for bruk må benyttes hver gang det skal gjennomføres et kjøp. Uten dette vil det være mulig å belaste kredittkortet for store beløp, blant annet gjennom kjøp i app, uten at foreldrene må involveres.

Beskytt barnas mobiltelefon med bruk av skjermlås når den ikke er i bruk. Krev bruk av PIN-kode med mer en fire siffer. De fleste nyere mobiltelefoner har også mulighet til å bruke fingeravtrykk, og noen har også mulighet for ansiktsgjenkjenning. Både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning er å anbefale fremfor bruk av PIN-kode.

Trygg bruk

Barna trenger å bli fortalt hvordan de skal bruke telefonen på en god måte. Det er det foreldrene som er de beste til å gjøre.

Gå gjennom nettvettreglene for mobil med barnet, og snakk sammen om hva de betyr.

Barn og mobilstråling

Statens strålevern sier på sine nettsider at forskning over lang tid ikke viser at det er helsefarlig å bruke mobiltelefon, ei heller for barn. Folkehelseinstituttets ekspertgruppe har også uttalt at mobiltelefoner og annet trådløst utstyr ikke kan gi helseeffekter.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om mobiltelefoni og trådløse nettverk

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider om stråling fra mobiltelefon.

 

Mobiloperatørenes egne nettsider om barn og mobil:

Telenor
Telia

 

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.