Nettbankkundens rettigheter


Å handle i tråd med bankens anbefalinger er den beste forsikringen kunden kan få for trygg bruk av nettbank og nettbutikker.

Kundens rettigheter ved bruk av nettbank

Skulle du likevel bli utsatt for svindel, har du rettigheter.

Den 1. juli 2000 trådte  Finansavtaleloven i kraft. Loven har som utgangspunkt at du som kunde ikke er ansvarlig for andres urettmessige disposisjoner over din konto (finansavtaleloven § 34).

Så lenge du, og andre som du har gitt disposisjonsrett til din konto, handler aktsomt og har ivaretatt kravene til programvare og sikkerhet, er det banken som sitter med ansvaret for andres urettmessige disposisjoner.

Du er først ansvarlig dersom du, eller noen du har gitt disposisjonsrett til konto, ved grov uaktsomhet eller forsett har muliggjort at uvedkommende har kunnet legitimere seg – i samsvar med reglene i kontoavtalen.

Finansavtaleloven bestemmer også at kundens ansvar vil kunne lempes dersom måten kontoen kan disponeres på ikke er betryggende, eller dersom bankens systemer ikke oppfyller forsvarlige standarder for identifikasjons-, kontroll- og varslingsrutiner, og den urettmessige belastning har sammenheng med dette (finansavtaleloven § 36).

Bankene kan ikke fravike Finansavtalelovens bestemmelser til skade for forbrukerkundene.

Vær oppmerksom på at BankID regnes som personlig, og at det i flere saker har blitt regnet som grovt uaktsomt av innehaver at andre (ofte nærstående) har hatt tilgang til både BankID-brikken og passord. Pass derfor på at det er kun du som kjenner passordet, og ta godt vare på kodebrikken.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.