Nettvett i sosiale lag


Sosiale lag kombineres ofte med alkohol og enkelte gjør ting de gjerne skulle sett ugjort. Det som kan være utfordrende er at disse hendelsene kan bli dokumentert, publisert og spredd via sosiale medier.
Her finner du noen tips du bør følge:

  • Ha det gøy og ta gjerne bilder som gir deg og kollegaer/venner gode minner. Men legg ikke ut bilder på nett/sosiale medier før dagen etterpå – slik at du får tenkt deg om og når du har innhentet samtykke fra eventuelt andre som er med på bildet. Det er heller ikke sikkert du behøver å dele bilde med alle, bruk mulighetene til å begrense hvem som ser hva.
  • Vær obs på at direkte sending for eksempel via Facebook kan få alvorlige konsekvenser da det ikke finnes angrefrist på Internett.
  • Husk at alt som legges ut på sosiale medier, spres umiddelbart videre – så ta ”mamma testen” – er dette bildet noe du kunne ha vist til din mamma? Dersom svaret er nei, så bør man ikke publisere det heller.
  • Husk at intern humor og ironi, ikke alltid er like gøy for andre eksternt og trenger derfor ikke deles på nett. Ironi via bilder/film kan lett misforståes og oppfattes som støtende av andre.
  • Hva som er OK for deg å legge ut på nett, er ikke nødvendigvis OK for en annen – så ha respekt for de som sier nei til å publisere festbilder.
  • Mange bruker ulike apper for å kommunisere og dele, men husk at det som deles kan deles videre selv om det ikke var din intensjon.
  • Både personopplysningsloven og åndsverkslovens har bestemmelser som hver og én skal forholde seg til før publisering på nettet. I prinsippet betyr dette at man ikke kan publisere et bilde uten samtykke fra den avbildede.
  • Er du i tvil om hva som er lover og regler på nett / sosiale medier i henhold til personvern og det å publisere film/ bilder – så les mer her: https://slettmeg.no/lover-og-rettigheter

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.