Nyttige lenker


Her finner du lenker til nettsider med nyttig informasjon for elever og lærere.

Du bestemmer
Du bestemmer er et samarbeid mellom Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen.
Målet er å øke ungdommens kunnskap om personvern og heve bevisstheten deres om valg en gjør når en bruker digitale medium som Internett og mobiltelefon.

Trygg bruk
Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre. Tjenesten hjelper barn og unge til å få en tryggere og bedre digital hverdag. Tjenesten samarbeider og utvikler ressurser med andre aktører både i Norge og internasjonalt.

Dataspill i skolen
En god ressurs til lærere for hvordan dataspill kan brukes som et pedagogisk hjelpemiddel i skolen. Tjenesten er levert av Senter for IKT i utdanningen.

IKT i barnehagen
En god ressurs for hvordan IKT kan brukes som et pedagogisk hjelpemiddel i barnehagen. Tjenesten er levert av Senter for IKT i utdanningen.

Barnevakten
Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Visjonen er trygghet og medieglede; at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet.

Personvern på nettet
«Personvern på nettet» (PPN) er etablert av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo for å opplyse og stimulere debatten om personvern. Tjenesten tar ikke sikte på å være en nyhetstjeneste, men gjør primært tilgjengelig materiale av rettslig art.

Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen jobber med ulike tjenester, prosjekter og ressurser som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og læringsstrategier for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehageutdanningen.

Datatilsynet
Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Datatilsynet medvirker til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.

Slettmeg.no
Slettmeg.no er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Tjenesten har ikke mandat til å foreta sletting eller kreve at noe skal slettes fra nett, men hjelper deg å komme i kontakt med de som har lagt ut opplysningene, eventuelt tjenesten hvor opplysningene ligger. Slettmeg.no kan også bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysningene.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.