Om Nettvett


Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

På Nettvett.no får du informasjon og hjelp om blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.


Bakgrunn

Nettvett.no ble bygget opp og lansert i 2005 av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Formålet var å bidra til å bygge en sikkerhetskultur hos både forbrukere, viktige samfunnsaktører og i virksomheter gjennom å etablere en tjeneste som «skal være den fremste offentlige portal med informasjon til forbrukere og små og mellomstore bedrifter om sikker bruk av Internett». I 2015 inngikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en samarbeidsavtale med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) om drift av nettvett.no. Avtalen skal bidra til til en mer koordinert og bedret informasjonsflyt om sikkerhet og sikkerhetskultur knyttet til IKT, rettet mot nettsidens målgruppe, herunder å sikre enhetlig kommunikasjon til målgruppen. Nettvett deler NorSIS sin visjon og jobber for en trygg digital hverdag for alle.

Veiledninger publiseres og vedlikeholdes av NorSIS som er en non-profit, ideell organisasjon. Vi utnytter faglig kompetanse i de miljøene vi samarbeider med for å kunne gi riktige og troverdige råd. Nye veiledninger blir gjennomgått av et redaksjonsråd med eksperter. Redaksjonsrådet blir utnevnt og fulgt opp av en styringsarena.

Les mer om vår filosofi og hvordan vi jobber.

Om samarbeidspartene

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

norsis_logo_highresNorSIS er et uavhengig organ som ønsker å gjøre informasjonssikkerhet til en naturlig del av hverdagen og arbeider for at alle skal kunne bruke internett og IKT trygt på jobb og i privat sammenheng. NorSIS er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

NKOM LogoNkom skal blant annet bidra til å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. En del av dette arbeidet innebærer bevisstgjøring og informasjon for sikker bruk av Internett.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM LogoNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.
NSM har som et av sin oppdrag å styrke samfunnets kunnskap, forståelse, motivasjon og evne til å ivareta forebyggende sikkerhet, herunder IKT-sikkerhet på best mulig måte.

 


Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun ment til å gi informasjon om Internett og sikkerhet. Nettstedet går ikke god for produkter og firmaer det lenkes til fra Nettvett.no. Informasjonen på Nettvett.no er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig. Samtidig søker Nettvett.no til enhver tid å holde sidene oppdaterte. Nettvett.no tar imidlertid forbehold for det tilfelle at informasjon kan vise seg å være mangelfull, uriktig eller upresis.

Alle bilder, tekster og logoer på nettvett.no tilhører Nettvett.no og må ikke kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre internettsider uten samtykke fra Nettvett.no.
Teksten på Nettvett.no kan imidlertid kopieres og benyttes i den utstrekning informasjonen skal brukes til informasjonsvirksomhet og opplæring av brukere av Internett. I så fall skal kildehenvisning til www.nettvett.no benyttes.