Om Nettvett


Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

På Nettvett.no får du informasjon og hjelp om blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.

 


Bakgrunn

Nettvett.no ble bygget opp og lansert i 2005 av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Formålet var å bidra til å bygge en sikkerhetskultur hos både forbrukere, viktige samfunnsaktører og i virksomheter gjennom å etablere en tjeneste som «skal være den fremste offentlige portal med informasjon til forbrukere og små og mellomstore bedrifter om sikker bruk av Internett». I 2015 inngikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en samarbeidsavtale med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) om drift av nettvett.no. Avtalen skal bidra til til en mer koordinert og bedret informasjonsflyt om sikkerhet og sikkerhetskultur knyttet til IKT, rettet mot nettsidens målgruppe, herunder å sikre enhetlig kommunikasjon til målgruppen. Nettvett deler NorSIS sin visjon: en trygg digital hverdag for alle.

Veiledninger publiseres og vedlikeholdes av NorSIS som er en non-profit, ideell organisasjon. Vi utnytter faglig kompetanse i de miljøene vi samarbeider med for å kunne gi riktige og troverdige råd. Nye veiledninger blir gjennomgått av et redaksjonsråd med eksperter. Redaksjonsrådet blir utnevnt og fulgt opp av en styringsarena.

Les mer om vår filosofi og hvordan vi jobber

 


Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun ment til å gi informasjon om Internett og sikkerhet. Nettstedet går ikke god for produkter og firmaer det lenkes til fra Nettvett.no. Informasjonen på Nettvett.no er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig. Samtidig søker Nettvett.no til enhver tid å holde sidene oppdaterte. Nettvett.no tar imidlertid forbehold for det tilfelle at informasjon kan vise seg å være mangelfull, uriktig eller upresis.

Alle bilder, tekster og logoer på nettvett.no tilhører Nettvett.no og må ikke kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre internettsider uten samtykke fra Nettvett.no.
Teksten på Nettvett.no kan imidlertid kopieres og benyttes i den utstrekning informasjonen skal brukes til informasjonsvirksomhet og opplæring av brukere av Internett. I så fall skal kildehenvisning til www.nettvett.no benyttes.