Filosofi


Nettvett.no skal bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Med “alle” mener vi forbrukere over 13 år og små-og mellomstore bedrifter. For å nå en så stor målgruppe er vi avhengig av bidrag fra mange samarbeidspartnere. Samarbeid gir mange muligheter, men også noen utfordringer som vi ønsker å møte på en så god måte som mulig. Løsningene finner vi i filosofien til Nettvett, som alle samarbeidspartnere og vi som jobber med Nettvett skal følge etter beste evne.

Utfordringer
Hvordan vi løser dem


Gi riktige og troverdige råd

Nye veiledninger blir gjennomgått av et redaksjonsråd med eksperter. Redaksjonsrådet blir utnevnt og fulgt opp av en styringsarena.

Vi utnytter faglig kompetanse i de miljøene vi samarbeider med.

Veiledninger publiseres og vedlikeholdes av NorSIS, en non-profit, ideell organisasjon.

Ingen kan betale for å påvirke våre råd.

 


Det finnes allerede mange gode råd og veiledninger

Nettvett.no er laget for å kunne utfylle og peke til eksisterende resurser,  ikke erstatte dem.

 


Råd og veiledninger om sikkerhet kan virke skremmende
Vi skal bruke positive ord og vendinger

 


Råd og veiledninger om sikkerhet kan være vanskelige å forstå

Vi skal bruke ord som målgruppen forstår.

Vi skal gi brukerne selvtillit gjennom gode veiledninger de klarer å følge.

 


Råd og veiledninger kan gå ut på dato

Nettvett.no driftes etter en strukturert plan for vedlikehold av veiledninger

 


Mange er ikke interessert i informasjonssikkerhet

Vi forsøker etter beste evne å sette brukeren i fokus og gi råd som har verdi for målgruppen