Samarbeidspartnere


Nettvett.no skal bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Med “alle” mener vi forbrukere over 13 år og små-og mellomstore bedrifter. For å nå hele målgruppen og utvikle tjenesten er vi avhengig av bidrag fra mange samarbeidspartnere.

 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

NorSIS er et uavhengig organ som ønsker å gjøre informasjonssikkerhet til en naturlig del av hverdagen og arbeider for at alle skal kunne bruke internett og IKT trygt på jobb og i privat sammenheng. NorSIS er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. 

NorSIS har redaktøransvar for innholdet på nettvett.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

NKOM LogoNkom skal blant annet bidra til å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. En del av dette arbeidet innebærer bevisstgjøring og informasjon for sikker bruk av Internett.

Nkom lanserte nettvett.no i 2005 på oppdrag Samferdselsdepartementet (SD). Nkom overførte driften av Nettvett til NorSIS i 2017 på permanent basis. Nkom bidrar finansielt til driften av nettvett.no og har plass i både redaksjonsrådet og i Styringarenaen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.
NSM har som et av sin oppdrag å styrke samfunnets kunnskap, forståelse, motivasjon og evne til å ivareta forebyggende sikkerhet, herunder IKT-sikkerhet på best mulig måte.

NSM bidrar finansielt til driften av nettvett.no og har plass i både redaksjonsrådet og i Styringsarenaen.