Slik oppdaterer du Adobe Flash i Windows


Denne siden eksisterer kun av hensyn til gamle lenkinger, selve veiledningen er fjernet.

Flash er under utfasing, og stadig færre nettsider og tjenester krever Flash. Alle nettleserne har støtte for Flash innebygd eller som utvidelse som kan aktiveres ved behov, så det er altså ikke nødvendig å ha Adobe Flash installert direkte i Windows. De som har det burde avinstallere det.

Dersom du ser en oppfordring til å laste ned og oppdatere Adobe Flash på en nettside, er det godt mulig en falsk oppdatering som skjuler virus eller lignende.

Dersom du i ditt arbeid har særskilt behov for å ha Adobe Flash installert i Windows, forhør deg med IT-ansvarlig.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.