Rettigheter ved netthandel


Ved kjøp på Internett har du samme rettigheter som ved kjøp i en fysisk butikk. Netthandel er underlagt norsk lovgivning.

Som forbruker er du sikret visse rettigheter i den norske lovgivningen. Når du inngår avtale om kjøp og leie av varer eller tjenester med en yrkesselger, kan det ikke avtales dårligere vilkår enn det lovgivningen tillater.

Mange lover omhandler netthandel

Salg til forbruker er gjenstand for omfattende regulering. Under ser du en rekke lover som har innvirkning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsvilkårene som skal være oppgitt på nettbutikkene.

Salgsvilkår skal være tilgjengelig

Når du handler på nett er den tilrådde modellen for avtaleinngåelse at det finnes noen salgsvilkår som sammen med en ordrebekreftelse innvilger vilkår i lovverket som er listet ovenfor. Det finnes standardvilkår som nettbutikkene kan bruke, som er utarbeidet på dette grunnlaget. Lovgivningen forutsetter at salgsvilkårene skal presenteres til deg som forbruker.

Du skal på en tydelig måte bli gjort oppmerksom på vilkår, og disse skal aksepteres før det blir inngått handel.

I forarbeid til e-handelsloven er det sagt at salgsvilkår aldri skal være mer enn ett klikk unna, gjennom hele kjøpsprosessen. Du skal også ha tilgang til salgsvilkår via ordrebekreftelse, eksempelvis gjennom en lenke eller et vedlegg.

Eksempler på vesentlige vilkår for noen av lovene:

  1. Angrerettloven Angrerettloven vil si at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger, om du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter du mottok varen. Sammen med varen skal du også ha mottatt et angrefristskjema. Om du ikke har mottatt angrefristskjema, eller dersom selgeren ikke har gitt deg opplysninger om varen/tjenesten som han/ho etter loven plikter å gi, blir angrefristloven utvidet til tre måneder. Om selger ikke har gitt opplysninger om angreretten, blir angrefristen utvidet til ett år.
  2. Forbrukerkjøpsloven Om varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Vilkårene for klageretten er at du legger frem klagen innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen/mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan du for eksempel kreve prisavslag, utbetring, erstatning eller heving av kjøpet om mangelen er vesentlig. Den absolutte klagefristen (reklamasjonsfristen) er to år. For varer som er ment å vare vesentlig lengre enn to år, er reklamasjonsretten satt til fem år.
  3. Garanti En garanti skal gi deg rettigheter utover det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg. Dersom garantien ikke gir deg en større rett enn det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg, kan garantien være ulovlig i forhold til vilkårene i markedsføringsloven. Garantiutsagnet som selgeren oppgir under salg, er bindende for selgeren.

Handel over landegrensene

Vær klar over at norske forbrukerlover kun gjelder i Norge.
Om du vil handle varer fra andre land og får problem, kan du likevel sende klage til Forbrukerrådet sin Europeiske klageordning, Forbruker Europa.
Klageordningen gir deg hjelp til å klage om du opplever brudd på forbrukerrettighetene dine i et EU-land eller på Island.
Se også: Klage på netthandel i Europa

Hva gjør jeg om jeg er misfornøyd?

Om butikken du har handlet med leverer en vare med feil eller mangler, eller om det er andre ting du er misfornøyd med, må du kontakte butikken snarest.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.