Sikker ID: En id-tyveritest for næringslivet


SIKKER ID er en test for virksomheter som vil vite hvor flinke de er til å sikre sine egne, og sine kunders opplysninger mot ID-tyver. Når du har gjennomført testen, får du også tips til hva dere i virksomheten kan gjøre for å forbedre dere.

sikker-id_u_bakgrunn_ny
Ta testen

Sikre kundedata – stopp ID-tyveri

Personer som blir utsatt for identitetstyveri bruker store ressurser på å bevise sin uskyld, og i de fleste tilfeller ender virksomhetene opp med å dekke kundenes tap og varer, tjenester eller annet bestilt av ID-tyver. Svært mange tilfeller av identitetstyveri kan forhindres dersom både kundene og virksomhetene er mer bevisst sin håndtering av personopplysninger. Det er derfor viktig at norske virksomheter blir klar over, og tar tak i problemet med spredning av opplysninger som kan misbrukes av ID-tyver.

SIKKER ID-testen er laget for å bevisstgjøre virksomheter om regler og rutiner for å håndtere opplysninger om kunder, samarbeidspartnere, leverandører så vel som egen bedrift. Testen tar 25-30 minutter å gjennomføre. Den tar for seg sikkerhet innenfor disse kategoriene:

  • å kontrollere ny kunde
  • å behandle kundeinformasjon
  • å ha beredskap mot det uønskede
  • å avslutte kundeforholdet
  • beskyttelse av egen bedrift

Du kan velge å registrere deg før du tar testen. Da trenger du ikke svare på alle spørsmål på en gang, men kan logge deg inn senere og fortsette der du var. Du kan også sende testen videre til andre i virksomheten dersom du selv ikke kan svare. På den måten sikrer dere at dere får en mest mulig korrekt evaluering av virksomhetens informasjonssikkerhet. Når du har gjennomført testen, får du en liste med lenker til mer informasjon dersom det er tema virksomheten ikke vet nok om, eller mangler rutiner for.

Ønsker du å registrere deg/bedriften din, benytt du funksjonen “Din Side”