Sikker pålogging


I denne veiledningen gir vi 3 enkle råd for sikker pålogging som totalt sett gir en god beskyttelse. Dette er råd som forsøker å møte de praktiske utfordringene vi har med passord i hverdagen. Mange må håndtere mellom 15-25 passord. Det er også sannsynlig at passord kommer på avveie før eller siden.

1. Aktiver to-trinns bekreftelse

To-trinns bekreftelse er et ekstra sikkerhetsnivå for pålogging. Det fungerer ved at du logger inn med brukernavn og passord slik du pleier, men i tillegg må du oppgi en engangskode når du logger deg på fra et nytt sted.

Denne koden får du til noe du har, for eksempel mobilen din på SMS, eller i en app som genererer slike koder. Poenget er at selv om noen vet brukernavnet og passordet ditt, kommer de seg ikke inn likevel, fordi de da er nødt til å også ha tilgang på f.eks. mobilen din.

To-trinns bekreftelse kan på mange måter minne om BankID, der du må benytte en kodebrikke for å lage en slik engangskode. Men to-trinns bekreftelse er forskjellig på én viktig måte, nemlig det at du slipper å skrive inn koden hver eneste gang, kun når du logger deg på fra en ny enhet, eller fra et nytt sted. Derfor kalles dette to-trinns bekreftelse, og ikke to-trinns pålogging/autentisering.

Dette er helt klart det viktigste sikkerhetstiltaket du kan gjøre for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang på dine brukerkontoer. Det å lage passord som er tilstrekkelig unike, lange og sterke er blitt såpass utfordrende at for de fleste er nødvendig med et ekstra lag med sikkerhet. To-trinns bekreftelse gjør nytten.

Klikk her for å gå til veiledningen som viser hvordan man aktiverer 2-trinns bekreftelse.

2. Bruk unike passord

Det er viktig å ha unike passord på de ulike tjenestene og systemene man benytter. Om et passord kommer på avveie, vil ikke kriminelle kunne logge seg på alle brukerkontoene dine. Bytt passord når du mistenker at det kan være på avveie. Hyppige passord-bytter fører ofte til at vi velger usikre passord.

Et tips som kan gjøre det lettere å lage mange forskjellige passord er å benytte en sang og så legge til noe unikt for hver tjeneste. Her bruker vi annenhver bokstav i “Facebook”:

  • Ex:” Lisa gikk til skolen” + “Facebook” = Lisa gikk til Fcbo

Hvis systemet ikke tillater flere ord i passordet kan man skrive det uten mellomrom:

  • LisagikktilFcbo

Finn din egen sang og lag en regel for hvordan du legger til noe unikt for hver tjeneste.

Klikk her for å gå til veiledningen som viser hvordan man lager sterke unike passord.

3. Skriv gjerne ned passordene dine

Det er faktisk helt i orden å notere passord. Det er viktigere at man har gode unike passord på alle tjenester enn at man er i stand til å huske alle sammen.

Skriv passordene ned på et papir som du lagrer på et trygt sted. De passordene du bruker ofte bør du memorere.

Det er derimot ikke lurt å skrive passordene på en lapp som ligger på skrivebordet eller i vesken, eller lagre passordene i et dokument på datamaskinen.

Bruk passord-håndteringsprogram om du føler deg komfortabel med det.