Jobb trygt på hjemmekontoret


I det øyeblikket noen tar med en jobb-PC ut av kontoret, men fortsetter å jobbe mot virksomhetens løsninger, oppstår det en rekke sikkerhetsutfordringer. Vi vet at mange virksomheter ikke har regler for hjemmekontor eller har gitt sine ansatte god nok opplæring i hvordan de skal jobbe utenfor kontoret. Hvordan bør en arbeidsgiver tilrettelegge for hjemmekontor og hva må en ansatt huske på når han eller hun jobber hjemmefra?

Huskeliste for arbeidsgiver

 • Sørg for at den som skal jobbe hjemmefra har tilstrekkelige ressurser til å jobbe effektivt. Han eller hun bør jobbe på en datamaskin som tilhører arbeidsplassen. Da unngår arbeidsgiver at private datamaskiner brukes for å jobbe hjemmefra. Slike datamaskiner har ofte flere brukere, som kan gi et lavere sikkerhetsnivå en det virksomheten bør godta. Det vil for eksempel si at familiemedlemmer kan få tilgang til virksomhetens systemer eller enkeltdokumenter, dersom de lagres i fellesmapper. Er private datamaskiner eneste mulighet i en overgangsfase, må den ansatte informeres om disse problemstillingene.
 • Tillat kun programvare som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet, og unngå nedlasting og installasjon av uautorisert programvare.
 • Dere har klare rutiner for hvordan den enkelte skal koble seg til virksomhetens ressurser fra hjemmekontoret sitt. Etabler løsninger for totrinnsbekreftelse ved pålogging dersom dette ikke allerede er etablert.
 • Har virksomheten varslingsrutiner og planer for hendelseshåndtering må alle som jobber på hjemmekontor kjenne til disse. Har man ikke slike rutiner må alle informeres om å kontakte nærmeste leder ved hendelser.

Huskeliste for den ansatte

 • Unngå å blande ditt private IKT-utstyr, eller bruken av dette, med utstyret du har fått fra arbeidsgiver. Dersom du ikke har fått eget utstyr fra arbeidsgiveren din, er det lurt å opprette en egen bruker på den datamaskinen du jobber på for å holde arbeidet ditt adskilt fra private dokumenter og andre familiemedlemmers bruk av maskinen.
 • Sørg for at IKT-utstyret som benyttes til enhver tid er oppdatert med sikkerhetsoppdateringer fra leverandøren, både for operativsystem og programvare. Sørg for at alle antivirusprogram er oppdatert og aktive.
 • Bruk et unikt og sterkt passord og aktiver totrinnsbekreftelse ved pålogging til virksomhetens IKT-ressurser, dersom det er tilgjengelig.
 • Dersom du ikke er koblet til jobbens IKT-ressurser, sørg for å lagre lokalt på maskinen din. Ikke benytt skylagring uten at dette er avklart med arbeidsgiver først.
 • Ved bruk av trådløst hjemmenettverk, sørg for at det er kryptert. Hvis ikke bør du koble deg til nett via mobildata, men vær oppmerksom på kostnadene knyttet til dette.
 • Logg av eller lås datamaskinen når du går fra den også hjemme. Dette hindrer at barn eller andre i husstanden for eksempel får tilgang til virksomhetens dokumenter, og sletter eller publiserer noe ved et uhell.
 • Hvis det skjer noe unormalt, si i fra til nærmeste leder, virksomhetens sikkerhetspersonell eller IKT-støtte hvis dere har det.