Sikkerhetskopiering


Denne veiledningen forklarer hvorfor sikkerhetskopiering av informasjon er viktig og noen måter det kan gjøres på. Veiledningen er rettet mot virksomheter i SMB-markedet.

Hva kan skje med lagret informasjon

Informasjon eller data lagres på datamaskinens harddisk. Det er mye som kan skje med informasjonen du har lagret. Du eller andre kan utilsiktet slette eller endre den. Selv om du oppdager det i det du har trykket “ENTER” er skaden allerede gjort og mange timers arbeid er borte.

Datamaskinens lagringsmedium, harddisken, kan også gå i stykker. Etter hvert som disken blir eldre må man regne med at den kan feile. Forventet levetid på en vanlig harddisk er i dag 3-5 år. Levetid på SSD avhenger veldig av bruk, men man kan forvente minst 5 år. Når en disk feiler er det svært vanskelig å redde informasjonen på den, og noen ganger blir det svært dyrt. Det er derfor en god forsikring å ta vare på dataene flere steder før dette skjer.

Hvilke informasjon skal sikres

Virksomheten må vurdere hvilke data som skal sikkerhetskopieres og hvor ofte. Eksempel på data det er viktig å huske er data for produksjonssystemer, kundeinformasjon, e-post, kalendere, kontakter, favoritter i nettleser og skrivebord. Du bør prioritere det som ikke kan reddes lett ved et tap. Husk å kopiere data for både servere, stasjonære og bærbare PC-er. Kritisk data kan også finnes på minnepinner og mobiltelefoner. Sørg også for å kopiere disse dataene, dersom de er viktig for din virksomhet.

Gode vaner er viktig

Ingen lagringsmetoder kan hjelpe deg dersom du aldri bruker dem. Sikkerhetskopiering er avhengig av at det lages rutiner og at det utpekes ansvarlige for jobben. Husk også å ha ansvarlige i forbindelse med ferier og fravær. Hver virksomhet må bestemme seg for hvor ofte det skal tas sikkerhetskopi. Dette avhenger av hvordan dataene endrer seg og hvor kritiske de er. Daglige eller ukentlige sikkerhetskopier er vanlig.

Typer sikkerhetskopi

Man kan ta full sikkerhetskopi eller inkrementell sikkerhetskopi av bare de data som er ny eller endret siden forrige sikkerhetskopi. Full sikkerhetskopi henter og lagrer unna alle data. En inkrementell sikkerhetskopi tar bare kopi av data som er nye eller endret siden forrige sikkerhetskopi. Periodisk bør det sørges for en full sikkerhetskopi av alle data. Dette styres av programvaren. Vanlige intervaller er daglig, ukentlig eller månedlig for full sikkerhetskopi. Valget gjøres ut fra hvor kritiske dataene er og hvor hurtig en må være i stand til å gjenopprette dem.

Intern oppbevaring

En sikkerhetskopi er lite verdt hvis den lagres sammen med originaldataene. Derfor må en sørge for at sikkerhetskopien oppbevares på en måte som gjør at den er bedre beskyttet en originaldataene. Mye av tanken bak sikkerhetskopiering er at selve datasystemet er for stort og dyrt å beskytte mot alle mulige farer som brann, flom og lignende. Derfor tar en vare på bare data på mer kompakte løsninger som tape, CD, DVD og så videre. Har virksomheten et brannsikret skap kan dette med fordel brukes til å lagre sikkerhetskopien i. Dette er ikke en fullgod løsning. Brannsikringen er laget med tanke på papir og ikke datamedium. Det finnes egne kofferter og esker som kan brukes som tilleggssikring og som passer inn i de fleste brannsikre skap.

Det finnes også egne harddisker og digitalt medium som er brannsikkert og vannsikkert. Dette kan være en god løsning som gjør at du ikke trenger å oppbevare utstyret på eget sted. Det er også mulig å leie slikt utstyr.

Ekstern oppbevaring

For de metodene som gir deg muligheten til å legge sikkerhetskopien et annet sted, bør en gjøre det for å sikre seg i tilfelle brann eller tyveri. Lagring kan skje hjemme i innlåst skap eller hos en annen virksomhet. En mye brukt løsning for mindre datamengder er en bankboks.

Typer av lagringsmedia

For små og mellomstore virksomheter er følgende lagringsmedier aktuelle å bruke.

CD og DVD

Viktig informasjon kan brennes fra datamaskinens disk og til CD eller DVD. Det forutsetter at maskinen har en CD- eller DVD-brenner eller at man kjøper en ekstern brenner og kobler på datamaskinen. CD- og DVD-plater er billige og de fleste datamaskiner i dag har brenner. Løsningen er enkel og platene er lett å lagre. Platene har imidlertid relativt kort levetid og de har relativt liten lagringskapasitet.

Minnepinner

Viktig informasjon kan kopieres til USB minnepinner. De fleste datamaskiner har USB-port som pinnene kan settes i. Filer og mapper kan kopieres ved å dra de over eller de kan kopieres ved bruk av funksjonene “Kopier” og “Lim inn”. Minnepinner er små og tar lite plass, men er også lett å miste. Ellers har de mange av de samme fordeler og ulemper som for CD og DVD.

Ekstern harddisk

Harddisker kan kjøpes separat og kobles til datamaskinen. Disse har like god kapasitet som interne harddisker og nye metoder for overføring gjør transporten av data rask og enkel. Flere eksterne harddisker kommer også med egne programmer for sikkerhetskopiering.

Datatape/ kassett

Tape eller tapekassetter er et godt alternativ for virksomheter som har noe større krav til sikkerhetskopiering. Tapene er laget spesielt for sikkerhetskopiering. En tape kan ta store mengder data, og er robust. Tape er en god løsning for å oppbevare sikkerhetskopier ulike steder, for eksempel i en bankboks. Det er imidlertid en noe høy terskel for å starte med tape. Tapedrevene er noe dyre og det er nødvendig med egne programmer for å ta sikkerhetskopi.

Kryptering

Data som blir sikkerhetskopiert må beskyttes på samme måte som all annen informasjon og i noen tilfeller er kryptering nødvendig. Dette er spesielt viktig hvis sikkerhetskopien er på et utrygt sted.

Online tjenester

Flere leverandører tilbyr lagring av data med overføring over Internett. Du betaler et firma for å lagre dine data hos dem. De gir deg tilgang gjennom en nettside eller et program. Hos noen bredbåndsleverandører følger et slik tilbud med i bredbåndspakken, og det finnes uavhengige leverandører. Dette kan gi virksomheten tryggheten et seriøst firma kan tilby. De har lagringssystemer som tåler det meste og lagrer dataene dine trygt. En slik løsning krever at man stiller krav til leverandøren, slik at man kan stole på sikkerhetskopieringen fungerer.

Krav en bør stille til eksterne leverandører

  • 24/7 support.
  • Tilbyr redundante løsninger (strøm, nettverk etc.). Sjekk også om dataene lagres på minst to fysisk adskilte lokasjoner.
  • Tilbyr sikker/kryptert pålogging og overføring av data. (helst med kundens egen kryptonøkkel)
  • Overføringshastighet/lokasjon av tjenesten.

Se egen veiledning om IT-outsourcing.

Les mer

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Var dette nyttig for deg?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *