Sikkerhetssjekk for virksomheter


Nettvett.no sin Sikkerhetssjekk gir deg muligheten til å sjekke hvilke sikringstiltak din virksomhet har iverksatt innen informasjonssikkerhet

Formålet med Sikkerhetssjekken er at du lett og raskt kan gjennomgå en liste av viktige sikringstiltak og få en oversikt over hvilke tiltak virksomheten har implementert og hva den mangler. Du kan velge mellom to nivåer av Sikkerhetssjekken. Du må selv vurdere hvilket nivå du skal velge, og dersom din virksomhet er svært avhengig av IT eller behandler konfidensiell informasjon bør du vurdere om du trenger flere sikringstiltak. Dersom du har høye sikkerhetsbehov bør du forholde deg til informasjonssikkerhetsstandarden og kravene satt i ISO 27002.

Lavt sikkerhetsbehov

Kjør gjennom denne sjekken dersom:

  • Ditt firma har lave sikkerhetsbehov
  • Dere behandler ikke konfidensiell informasjon
  • Dere har ikke strenge krav til dataintegritet
  • Dere har ikke strenge krav til tilgjengelighet for IKT eller informasjon

Ta testen her.

Middels sikkerhetsbehov

Kjør gjennom denne sjekken dersom:

  • Ditt firma har middels sikkerhetsbehov.
  • Dere har noe konfidensiell informasjon.
  • Dere har noen strenge krav til dataintegritet.
  • Dere har noen strenge krav til tilgjengelighet for IKT eller informasjon.

Ta testen her.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.