Skjema for anmeldelse av datakriminalitet


Anmeldelse av datakriminalitet er svært viktig for bekjempelse av denne type kriminalitet. Kriminaliteten rammer mange forskjellige typer ofre på mange forskjellige steder og på forskjellige tider. Det kan være avgjørende for oppklaringen av en sak å kunne se sammenhengen mellom hendelser og gjerningspersoner. Kripos anbefaler alle å anmelde både kriminalitet og forsøk på kriminalitet.

Anmeldelse av datakriminalitet

Signerte anmeldelser kan gis til lokalt politidistrikt. En oversikt over disse finnes her:

https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/

En anmeldelse bør inneholde en beskrivelse av hva som har skjedd og når. Selv om det kan være utfordrende å beskrive hva slags datakriminalitet man er utsatt for, er det svært nyttig om anmeldelsen inkluderer nøkkelord som tjenestenekt, ddos, kryptering, utpressing, krenkelser, trakassering, virus, trojaner og datainnbrudd. Dette gjør det enklere å koble inn de relevante fagmiljøene i etterforskningen.

Politiet ønsker så mye dokumentasjon som mulig av det man ønsker å anmelde. Det er mulig å identifisere internett-brukere, derfor er det viktig å dokumentere brukernavn/kallenavn, webadresser og nettsider. Mistenkte har mulighet til å slette sine spor på nettet, derfor er det viktig å sikre dette raskt. Hva slags informasjon som er nødvendig for å oppklare datakriminalitet varierer, men svært ofte er logger for aktivitet på nettverk og datamaskiner sentralt. Å ha denne informasjonen tilgjengelig for etterforskningen er derfor svært viktig.

Dokumentasjon

Nedenfor ønsker vi å gi deg noen gode tips om hva du kan gjøre for å sikre slik informasjon fra internett før du møter opp hos politiet for å levere an anmeldelse. Tidlig bevissikring styrker din sak, og det letter politiets etterforskningsarbeid.  

Meld fra til nettsamfunnet/nett-tjenesten  

Meld fra om forholdet til gjeldende nettsamfunn eller applikasjonstjeneste. Disse kan fjerne innhold, deaktivere brukerkontoer hvis nødvendig og samarbeide med politiet dersom det blir aktuelt. Ta vare på dialogen med nettsamfunnet slik at denne kan forevises politiet.

Informasjon om mistenkte  

Dersom du har lagt merke til informasjon som kan være nyttig for politiet for å belyse det som har skjedd, noter deg dette og ta det med til politiet. Det kan være navn, kallenavn/ brukernavn på sosiale medier, e-postadresser, telefonnumre, adresser og lignende. 

Tidspunkt  

Tidfesting av aktuelle tidspunkt for hendelser eller publisert materiale er viktig. I sosiale medier vil publisert materiale ofte være merket med hvor mange timer det er siden publiseringen. Hold musepekeren over dette tallet, da vil man etter hvert se et klokkeslett som er nøyaktig. 

Skjermbilde  

Den enkleste formen for sikring er å ta et skjermbilde av det du mener er straffbart. Dette lagrer du som en bildefil som viser det som står på skjermen din. Bruk Google og søk på “skjermbilde” og navnet på din enhet for å finne ut hvordan det gjøres (for eksempel “Skjermbilde iphone” eller “skjermbilde pc”). 

Utskrift fra nettleser 

Utskrift er også en effektiv måte å bruke ved lagring av enkeltsider. Utseende og til dels innholdet kan variere fra nettleser til nettleser ved utskrift av nettsider. Utskrift fra en nettleser kan således være best hvis det skrives ut som PDF og lagres som en fil (søk på “Skrive ut som PDF”). 

Sikre webadressen 

Du kan også sikre innholdet du ønsker å anmelde ved å kopiere webadressen fra adressefeltet i nettleseren til datamaskinen. Klipp ut adressen og lim den inn i et tekstdokument, som du lagrer. Det er helt greit å skrive adressen ned på papir.  

Hvis webadressen lagres på datamaskinen vil politiet få mer og bedre informasjon om mistenkte enn hvis det publiserte materialet lagres ved et skjermbilde.  

Også applikasjoner på mobil kan ha nettadresser på samme måter som nettsider. Se om du kan finne det samme innholdet ved hjelp av en nettleser, og kopiere ut nettadressen på den måten. Facebook er et eksempel på hvor dette er nyttig.  

Et eksempel: Navnet på en Facebookprofil (for eksempel “Per Olsen”) kan brukes av mange som heter Per Olsen, og er ikke unikt. Men i nettadressen til den samme Facebooksiden ligger en tallkode eller et navn av bokstaver som er helt unik for hver Facebookbruker. Politiet har derfor nytte av denne nettadressen for å identifisere riktig Facebookbruker 

Skjema

Last ned/fyll ut skjema “Veiledningsskjema-for-datakriminalitet“:

Typer datakriminalitet

Skadeverk på datamaskiner

  • Løsepengevirus (filer blir kryptert med krav om betaling)
  • Tjenestenektangrep, DDOS (store mengder datatrafikk som prøver å gjøre nettsider utilgjengelige for vanlige brukere)

Bedragerier

  • Nettbankbedragerier
  • Forsøk på å urettmessig få tak i informasjon (phishing)

Innbrudd i datasystemer

  • Gjetting av passord
  • Utnyttelse av sårbarheter i programvare
  • Infiserte vedlegg i e-post

Kilde:

Politiet – KRIPOS

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.