Slik kan du skjule treff fra Bing


Du kan benytte deg av "retten til å bli glemt" for å få skjult søketreff.

Du kan søke om å få skjult treff fra Bing som dukker opp når du søker på ditt navn.

Søknadssiden finner du her: https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request

Du trenger ikke Microsoft-konto for å sende inn en søknad. De er imidlertid nødt til å legge ved et bilde eller en scanning av legitimasjon eller et dokument som bekrefter identiteten din.

 

Denne listen inneholder kravene Microsoft stiller til slik dokumentasjon:

 • Inkluder ID-dokument(er) som bekrefter fullstendig navn og bostedsland.
 • Hvis søkenavnet er et annet enn det offisielle navnet ditt, laster du opp tilstrekkelig med dokumentasjon som bekrefter at du er kjent som dette navnet (for eksempel et offentlig dokument som bekrefter navneendring).
 • Du kan skjule detaljer i dokumenter som ikke er relatert til å verifisere navnet ditt, landet du bor i, eller gyldigheten av selve dokumentet. Hvis du ber om at vi blokkerer et bilde og du leverer legitimasjon med bilde, må du ikke skjule bildet.
 • ID-dokumentene behøver ikke å være utstedt av myndighetene, men vi vil kanskje ikke være i stand til å behandle forespørsler der informasjonen er ufullstendig, utilstrekkelig eller upålitelig.
 • Vi vil bruke denne dokumentasjonen kun til å verifisere den informasjonen du har oppgitt i dette skjemaet. Vi vil slette dokumentet etter gjeldende rett.

Slik går du frem

Del 1

Under “Del 1” må du oppgi navnet du vil søkeresultatene det gjelder skal skjules for. Om dette ikke er ditt egentlige navn, må du legge ved dokumentasjon som beviser at det er deg det gjelder for.

Du må også oppgi hvilke land som er hjemlandet ditt, laste opp nødvendig dokumentasjon (se over), og oppgi en gyldig e-postadresse som du kan kontaktes på.

Del 2

Under “Del 2” må du oppgi om du er en offentlig person, eller om du har en rolle i lokalsamfunnet (f.eks. lærer, prest eller politi). Du kan også beskrive samfunnsrollen din i detalj i beskrivelsesfeltet om det er behov for det.

Del 3

Under “Del 3” kan du oppgi URL-lenker for treff du ønsker fjernet. For hvert treff må du oppgi:

 • Selve URL-en. Om du er usikker på hvordan du får tak i den, se denne veiledningen på Nettvett.no.
 • En beskrivelse av hvordan innholdet er relatert til deg, og hvorfor du det skjult fra søk som inneholder navnet ditt.
 • Velg fra en liste med valg en eller flere overordnede grunner for ønsket ditt.
 • Beskriv valgene du gjorde i listen.
 • Oppgi annen relevant informasjon, om nødvendig.
 • Oppgi om du tidligere har bedt Bing om å skjule dette treffet.

Del 4

Signer søknaden ved å skrive navnet ditt i underskrift-feltet. Trykk SEND INN når du er ferdig for å sende søknaden.

Det blir gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og det kan være at søknaden din blir avslått. Om så skjer og du er uenig i avgjørelsen, kan du sende inn søknaden på nytt, eller ta saken videre til Datatilsynet, som fungerer som klageinstans.