Slik kopierer du en nettadresse (URL)


Slik går du frem for å kopiere en nettadresse (URL).

Hver enkelt nettside på Internett har en unik nettadresse (også kjent som URL og lenke). Nettadressen viser til den aktuelle nettsiden du besøker, og den kan brukes som henvisning for andre – eksempelvis dersom du ønsker å dele en nettside med en venn. Man gjør dette ved å kopiere adressen, og lime det inn der du ønsker. Bruksområdene for å dele nettadresser er mange, og er svært nyttig for deg som surfer mye på Internett.

Slik kopierer du

 1. Besøk den aktuelle nettsiden du ønsker å vise til.
 2. Marker hele adressen slik at den blir farget blå.
 3. Høyreklikk den markerte teksten og velg deretter Kopier eller Copy.

Obs! Hvis du bruker Safari for Mac, iPhone eller iPad så må man først klikke på feltet for å kunne se den fullstendige adressen.

copy_paste_1

Slik limer du inn

Nettadressen kan limes inn på tilsvarende måte, gitt at den er kopiert.

1. Høyreklikk feltet hvor du ønsker at nettadressen skal limes inn.
2. Velg Lim inn eller Paste.

copy_paste_2

Alternativt: Bruk hurtigtaster for å kopiere og lime inn

PC brukere kan alternativt bruke hurtigtaster for å kopiere og lime inn tekst.

Hurtigtaster for å kopiere:

Windows: Ctrl + C
Mac:   CMD (⌘) + C

Hurtigtaster for å lime inn:

Windows: Ctrl + V
Mac:   CMD (⌘) + V

Notater

 • Den samme fremgangsmåten kan benyttes for all tekst som lar seg markeres, ikke bare nettadresser.
 • Kjennetegnet for alle nettadresser er at de begynner med http:// https:// eller www.
 • Nettadresser kan til tider være svært lange. Ikke la dette skremme deg!
 • En kopiert tekst vil ligge lagret i “utklippstavlen” til den blir overskrevet med ny tekst eller til man logger ut.
 • Unngå mest mulig å kopier tekst som du ikke ønsker andre skal se. Det er fort gjort at teksten limes inn på feil sted.

Kopiering av nettadresse på mobil eller nettbrett.

Bruker du mobilen eller nettbrett og skal kopiere en nettadresse eks. over til en melding eller inn i en app, holder du fingeren på emneområdet der nettadressen ligger. Det vil åpne seg en dialogboks der du kan velge å kopiere nettadressen. Gå deretter til meldingen eller appen du vil kopiere nettadressen til. Hold fingeren inne på stedet du vil kopiere inn nettadressen til, og du får alternativet om å legge inn kopiert tekst.