Sosial manipulering


Sosial manipulering utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i eller påvirke informasjon. Vi snakker her om "menneskelig informasjonssvindel". Forretningshemmeligheter, personopplysninger og informasjon om IT-systemer kan være verdifulle for andre og misbrukes til svindel eller kriminelle handlinger.

Kriminelle spiller som oftest på fristelser, frykt og tillit når de prøver å svindle deg.

Fristelser:
Kan typisk være tilbud om gratis programvare, spill el. Vanlig er også e-poster som oppgir at du har vunnet et større beløp penger.

Frykt:
Forsøker svindleren å skremme deg til å gjøre noe, det kan f.eks. være varsler som dukker opp på skjermen når du surfer om at det er oppdaget virus på maskinen din. For å bli kvitt problemer må du installere et ”falskt” antivirusprogram.

Tillit:
Er den vanskeligste å beskytte seg mot, da f.eks. avsender ut til å være noen du kjenner eller noen du stoler på. Da er gjerne skepsisen borte.

Hvis du opplever at noen spiller på en eller en kombinasjon av disse tre faktorene, samtidig som at de forsøker å få deg til å gjøre noe, trykke på en lenke, installere noe, eller gi ifra deg informasjon, så bør man være skeptisk.

Under kan du se en film som illustrerer hvordan det kan gå om du lar deg forlede til å dele for mye informasjon med personer som har uhederlige hensikter.

 

Les mer

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.