Svindeleksempel: Skatteberegning for selvangivelsen inntektsåret 2017


Kjennetegn på svindel

  • E-posten utgir seg for å være sendt av Skatteetaten, men avsenderadressen er contact@pigott-company.com, som ikke har noe med Skatteetaten å gjøre.
  • E-posten inneholder en falsk lenke, som utgir seg for å lede til https://www.skatteetaten.no/person/, men om man inspiserer den ser man at den egentlig leder til en side under harga.cloud, som ikke har noe med Skatteetaten å gjøre. Les mer om falske lenker under «Falske lenker» i veiledningen om falske e-poster.
  • E-posten viser ikke norske tegn som æ, ø og å på riktig måte.
  • Skatteetaten sender ikke ut e-poster med lenker på denne måten.
  • E-posten forsøker seg på sosial manipulering ved å spille på tillitt og fristelser. Vi har tillitt til Skatteetatens merkevare, og en skatterefusjon på over 6000 kroner er fristende.