Svindeleksempel: _Ring_Notification


Kjennetegn på svindel

  • E-posten utgir seg for å være fra Microsoft/Office65, men avsenderadressen er david.hills@eng.ox.ac.uk, som er helt urelatert.
  • E-posten gir inntrykk av at du må trykke på en lenke for å gå til Office365, men lenken går til en side under allchemica.ro, som ikke er relatert til Office365 eller Microsoft.
  • Etter å ha klikket på lenken kommer man til noe som ser ut som innloggingssiden til Microsoft. Siden befinner seg imidlertid under domenet nainitaltodelhitaxi.com, som ikke er relatert til Microsoft eller Office365.
  • Ved å misbruke merkevaren til Office365 forsøker e-postens avsender å manipulere oss ved å utnytte tillitten vår til en kjent løsning. Dette er en av flere metoder svindlere bruker for å manipulere oss til å gjøre som de vil.