Svindeleksempel: Falsk trussel om syreangrep


Kjennetegn på svindel

  • E-posten bærer preg av å være masseutsendt. Dette kjennetegnes ved fullstendig mangel på noe informasjon som er knyttet til mottakeren direkte. For å avsløre om en e-post er masseutsendt eller ikke, kan man spørre seg selv: Kunne denne e-posten ha blitt sendt til andre uten store endringer i teksten? Eventuelt uten endringer i det hele tatt?
  • E-posten forsøker på sosial manipulering ved å spille på frykt for at man skal bli angrepet med syre. Når innholdet i en e-post eller en melding skremmer deg, er det er mulig tegn på at noen kanskje prøver å manipulere deg.

Les mer om falske trusler og utpressingskrav her