Svindeleksempel: SMS: Spor pakken din


Etter å ha klikket på lenken i SMS-en trykker man spor, og blir bedt om å betale “20 kr”.

Kjennetegn på svindel

  • Avsendernavnet i SMS-en er «Forsendelse», men i en tjeneste-SMS kan avsendernavnet settes helt vilkårlig. Hva som står som avsenders navn i en tjeneste-SMS har derfor ingenting å si for om SMS-en er pålitelig eller ikke.
  • Mottakers fornavn står i SMS-en. Dette betyr ikke at SMS-en er ekte, det blir stadig vanligere og vanligere at svindlere setter sammen personopplysninger som er masse-innsamlet automatisk, for å få utsendelsen til å virke personlig.
    Les mer om hvordan svindlere får tak i slik informasjon under «Hvordan får svindlere tak i min e-postadresse?» i denne veiledningen. (Veiledningen handler om e-post, men metodene beskrevet under den lenkede seksjonen kan brukes for alle former for kontaktinformasjon og personopplysninger)
  • Lenken i SMS-en, https://notif.pw/hqO, er forkortet, og går ikke til en kjent side. Dette er noe som går igjen i svindel-SMS-er. I en SMS om pakkesporing hadde det vært naturlig at lenken hadde gått til en side under posten.no, postnord.no, eller bring.no, eller en annen kjent post-tjeneste. Dette er ikke tilfellet, derfor burde man annta at det er svindel for å være på den sikre siden.
  • Dersom man klikker på lenken, kommer man til en side under seeka.pw (vises ikke i mobil-skjermbildet). Dette er ikke en side som virker relatert til noen kjent post-tjeneste.
    Husk å alltid sjekke lenken, også på mobil.
  • Siden man havner på ber brukere om å betale gjennom nettsiden. Dette er uvanlig, vanligvis betaler man når man kjøper, og/eller når man henter pakken.
  • Mottakeren av akkurat denne SMS-en ventet ikke på noen pakke. Når man får en slik SMS uten at man venter på en forsendelse, så er det et sikkert tegn på svindel. Merk at selv om man har en ekte pakke på vei, kan man også få slike svindel-SMS-er.

Merk også at selv om det står på nettsiden at det bare er snakk om 20 kr, så er det godt mulig at man faktisk hadde blitt trukket mye mer dersom man hadde lagt inn bankkort-nummeret på det neste steget. Siden til det neste steget var tatt ned før vi rakk å undersøke nærmere, men stol aldri på pengebeløpet som oppgis på en ukjent side.