Trådløst hjemmenettverk


I denne veiledningen går vi gjennom hva du bør tenke på når du skal sette opp et trådløst hjemmenettverk, og hvordan du bør bruke det sikkert.

De fleste husstander er koblet til Internett, og de fleste av disse igjen har en trådløs ruter som de bruker for å koble seg på nett med trådløse enheter, som mobiltelefoner og laptopper. Dette introduserer flere nye sikkerhetsrelaterte problemstillinger, derfor er det lurt å sette seg inn i hva man bør og ikke bør gjøre for å holde hjemmet sikkert.

Selv om mange trådløse rutere har svært brukervennlig konfigurering, kan det være komplisert av og til. Dersom du trenger hjelp til noe, spør internettleverandøren din eller elektronikkvareforhandleren, alt ettersom hvem du fikk ruteren av.

Anskaffelse av trådløs ruter/aksesspunkt

I noen tilfeller vil en ferdig ruter bli levert av internettleverandøren, i andre tilfeller må man kjøpe en selv. Her er noen krav man kan stille til internettleverandøren eller forhandleren:

  • Ruteren støtter WPA2-/WPA3-kryptering
  • Det er mulig å konfigurere trådløst-passordet og krypteringstype selv
  • Det er mulig å konfigurere brukernavn og passord til konfigurasjons-grensesnittet selv
  • Ruteren får programvareoppdateringer automatisk, eller det er mulig å oppdatere dette selv

Det er også lurt å forhøre seg om mulighet for å sette opp et gjestenettverk, som gjester kan gis tilgang til istedenfor hoved-nettverket du bruker til vanlig.
Dersom du har mange “smarte” enheter, burde du også undersøke muligheten for å segmentere nettverket, slik at du kan ha f.eks. brødrister, kjøleskap og termostat på et eget nettverk, separert fra PC, mobil, og andre enheter du har sensitiv informasjon på.

Konfigurere det trådløse nettverket

Å konfigurere det trådløse nettverket og ruteren er en nødvendig, men ikke alltid enkel oppgave. Vanligvis er all nødvendig informasjon å finne i ruterens manual, men kontakt gjerne produsenten om du har behov for hjelp.

Trådløs kryptering

Sørg for at du har kryptert trådløstrafikk, med passord for å få koblet seg på nettverket. Dette bør du passe på med krypteringen og passordet:

  • Sørg for at krypteringstypen er WPA2 eller WPA3. WEP er ikke tilstrekkelig, og kan lett knekkes!
  • Bruk et godt passord. Selv om du har valgt WPA2 eller WPA3, hjelper det veldig lite hvis datakriminelle kan knekke passordet. Her kan du få hjelp til å lage et sterkt passord.

Endre administrasjonsbrukernavn og -passord

Når man skal konfigurere en trådløs ruter, logger man seg gjerne inn på et grensesnitt med et brukernavn og passord man finner i ruterens manual. Brukernavn og passord er ofte standard for alle rutere av denne typen. Dersom de ikke endres, er det da i praksis synonymt med at alle vet hva brukernavnet og passordet som brukes for å konfigurere den trådløse ruteren din er.

Også her er det veldig viktig å lage et sterkt passord.

Endre standard nettverksnavn

Dette er ikke en kritisk sikkerhetskonfigurasjon, men kan i mange tilfeller være lurt å gjøre likevel. Ofte har et trådløst nettverk nemlig et standardnavn, knyttet til leverandøren av ruteren. For eksempel: “Getbox-XXXXXX“, “NETGEARXX“, “NextGenTel_XXXX“, “TelenorXXXXxxx“. Ut ifra disse navnene blir det ofte lettere å finne ut hva slags type ruter du har. Datakriminelle vil kunne bruke denne kunnskapen til å skreddersy angrep som muligens kun vil fungere mot enkelte rutere.

Sett opp gjestenettverk og andre undernettverk

Dette er heller ikke en kritisk sikkerhetskonfigurasjon, men er mer knyttet til individuelle behov. Forbeholdt at ruteren din støtter gjestenett og/eller segmentering, er det lurt å sette opp disse andre nettverkene dersom du for eksempel ofte gir gjester tilgang til trådløst nett, eller har mange enheter du trenger koblet på nett, uten at de skal ha tilgang til de personlige enhetene dine, som PC og mobil.

Oppdateringer

Sørg for at du vet hvordan ruterens produsent gir ut oppdateringer og sikkerhetsfikser. Er du i tvil, spør internettleverandøren eller elektronikkforhandlere, alt ettersom hvordan du fikk tak i ruteren.

Finn også ut om du er nødt til å følge med selv, eller om oppdateringen skjer automatisk.

Er du nødt til å følge med selv, må du også installere oppdateringen selv. Det er viktig at det gjøres, fordi ruteren din kan bli sårbar for kjente angrepstyper om det ikke gjøres. Informasjon om hvordan man oppdaterer burde finnes i manualen. Trenger du hjelp, kan du kontakte hjelpetjenesten til ruterens produsent.

Bruk av det trådløse nettverket

Om du har gjort all konfigureringen riktig, er det ikke så mye du behøver å gjøre spesielt for vanlig, dagligdags bruk av det trådløse nettverket.

  • Husk at trådløs datatrafikk i utgangspunktet bare er radiosignaler, som kan snappes opp av alle. Trådløs-kryptering og -passord er derfor veldig viktig, så kontroller dette om du er i tvil.
  • Ikke del ut passord til det trådløse nettverket ditt ukritisk, bruk heller gjestenettverket.
  • Følg ellers vanlige nettvettregler for sikkert nettverk og sikker mobil/PC.