Trygg på nett for de aller yngste


Fire råd til deg som har små barn.

Barn i alderen 0 til 6 år er digitale mediebrukere, og særlig er bruken av nettbrett vanlig i denne aldersgruppen. Digitale enheter kan gi de aller yngste gode medieopplevelser og mulighet for kreativ utfoldelse og læring. Det er likevel viktig at du som forelder setter rammene for bruken, og bidrar til å gi barnet en god start og en trygg digitale hverdag. Her er fire råd til deg med små skjermbarn i huset:

Vær sammen med barnet om medieopplevelsen

Felles opplevelser med god veiledning fra foreldre og foresatte vil kunne gi barna mange gode opplevelser på nettet. Gjennom deltagelse i barnas aktiviteter på nettet blir man en naturlig person å snakke med dersom barnet opplever noe ubehagelig.

Alt innhold på nett, herunder bilder og video, kan lastes ned og deles av andre i det øyeblikket de har havnet på internett. Det er viktig å gi barna gode vaner på nett. Tenk gjennom hva dere tillater at barnet skal ha tilgang til og kan dele med andre. Skal barnet tilgang til sosiale medier? De fleste sosiale medier har en aldersgrense på 13 år. Har barnet mulighet til å sende og motta e-post? Skal de kunne sende bilder eller filmer fra hjemmenettverket til andre.

Det er vi voksne som er rollemodeller for barna. Barna ser og lærer av hvordan voksne bruker digitale enheter. Hvordan er vår egen bruk av digitale enheter? Hva deler vi med andre av bilder og video, og hvordan presenterer vi oss selv på nett. Hvordan snakker vi sammen hjemme og via telefon, og hvordan omtaler vi andre. Barn tar lett etter både språk og oppførsel når de bruker digitale enheter.

Tenk gjennom hvilke rammer for medie- og teknologibruk dere vil ha hjemme

Tydelige rammer for bruk av teknologien gjør det lettere for barn å lære gode holdninger. At det innholdet som de får tilgang til er tilpasset aldersgruppen gir et godt grunnlag for gode medieopplevelser. Hvor lar du barne få bruke digitale enheter i hjemmet? Å kreve at bruken skjer på bestemte steder (f.eks. i stua), gjør det enklere å følge opp for deg som voksenperson. Når, og hvor lenge, skal barna få lov til å bruke enhetene? Er det forskjell på bruk av nettbrett/mobiltelefon og TV?

Det kan ofte være lurt å snakke med foreldre til barnas venner, i barnehagen og i skoleklassen. En felles holdning blant foreldre og foresatte gjør det enklere å håndheve reglene.

Sett deg inn i tjeneste, innhold, teknologi og aldersgrenser

De fleste enheter og tjenester gir mulighet for å tilpasse de til barns bruk. Som voksenperson kan du ved å sette deg inn i teknologien og tjenesten tilpasse hva barna skal få tilgang til av innhold og opplevelser. Prøv ut mulighetene før barna får tilgang, og del opplevelsen sammen med barna etterpå.

Skal barna ha sin egen enhet som nettbrett eller mobiltelefon? Hva slags innehold presenteres barne for i de ulike tjenestene og appene. De fleste appen har angitt en aldersgrense, og mange tillater kjøp av ekstra tjenester. Aldersgrensene bør overholdes, og gir man barna tilgang til å kjøpe ekstra tjenester gjennom bruk av foreldrenes kredittkort, kan det fort bli dyrt. De fleste enheter i dag gjør det mulig å begrense kjøp både i appene, og kjøpe nye tjenester. Mange tjenester eller apper inneholder også reklame. Spesielt gjelder dette gratis-tjenester.

Lær barna gode nettvaner tidlig – du er den viktigste rollmodellen!

 

Kilde: Medietilsynets veileder Småbarn og skjermbruk – en god start

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.