Trygg på nett for de aller yngste


Fire råd til deg som har små barn.

Barn i alderen 0 til 6 år er digitale mediebrukere, og særlig er bruken av nettbrett vanlig i denne aldersgruppen. Digitale enheter kan gi de aller yngste gode medieopplevelser og mulighet for kreativ utfoldelse og læring. Det er likevel viktig at du som forelder setter rammene for bruken, og bidrar til å gi barnet en god start og en trygg digitale hverdag. Her er fire råd til deg med små skjermbarn i huset:

  • Vær sammen med barnet om medieopplevelsen
  • Tenk igjennom hvilke rammer for medie- og teknologibruk dere vil ha hjemme
  • Sett deg inn i tjeneste, innhold, teknologi og aldersgrenser
  • Lær barna gode nettvaner tidlig – du er den viktigste rollmodellen!

Flere råd om småbarn og skjermbruk finner du i veilederen Småbarn og skjermbruk – en god start:

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.