Ulovlig pengeformidling


Er tilbudet om lettjente penger for godt til å være sant, er det trolig nettopp det.

Still aldri kontoen din til disposisjon for overføring av penger for andre. Dette kan gjøre deg til pengeheler, eller “muldyr” som det også kalles, selv om du blir vervet i noe som tilsynelatende virker som lovlig virksomhet.

Slike oppdrag er alltid del av tvilsomme virksomheter. Annonser, nettsider og e-post er ofte veldig profesjonelt laget.

Det bakmennene aldri forteller, er at det alltid er den som stiller kontoen til disposisjon som blir tatt når svindelen oppdages.

Ved svindel på Internett, trenges kriminelle helere som kan ta i mot penger fra de som blir svindlet. Jobben består i å ta deler av summen ut av banken og sende disse videre til utlandet.

Husk!

  • Vær skeptisk til alle jobbtilbud du får ubedt – særlig fra utenlandske selskaper.
  • Sjekk alltid grundig opplysninger om selskaper eller firmaer du ønsker å ha forbindelse med, og oppgi aldri informasjon knyttet til dine bankkonti til noen du ikke stoler på.
  • Kontakt banken din med en gang du tror du kan ha blitt forsøkt vervet eller involvert i virksomhet knyttet til pengeheling.
  • Dersom du får mulighet til enkelt å tjene penger og tilbudet virker for godt til å være sant – da er det nok trolig nettopp det er.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.